Městské lázně, Brno

Městské lázně zbudované dle projektu Bohuslava Fuchse v letech 1931–1932.

  • Lázně Brno

    Lázně Brno

Lázně byly koncipovány jako dva samostatné a téměř nezávislé provozy: letní a zimní. Dvoupatrová budova zimních lázní měla předsunutou jednopatrovou vstupní část s restaurací a terasami, nástavbu strojoven nad hlavní budovou se čtyřmi kruhovými okny a pásová okna na domě. To vše zdůrazňovalo nautický charakter architektury domu. Na střeše byly sluneční lázně. Konstrukci tvoří železobetonová rámová konstrukce, která umožnila volnou vnitřní dispozici. Vysazené konzoly skeletu nesly cihelné výplně parapetů, které se uplatnily režným zdivem i v exteriéru. Nad parapety byla osazena železná kyvná okna. Tato okna byla v průběhu doby, patrně v 60. nebo 70. letech 20. století vyměněna za luxferové tvárnice, tím došlo k totálnímu uzavření domu bez možnosti přirozeného větrání.

Objekt je již provozně nefunkční, neboť potřeba vanových lázní se vytratila a dosud se hledá nové využití domu. V souvislosti se specifi ckou funkcí jsou nutné zásadní zásahy do dispozic domu. Stavebně-technický stav je narušený kvůli vzlínání zemní vlhkosti, režné zdivo vykazuje místy poškozené spárování, ojediněle se objevují povrchově degradující kameny nebo cihly. Projevuje se poškození střešní krytiny, silná koroze klempířských prvků, zatékání, koroduje kování, vypadávají tmely, místy je vypadlé nebo rozbité zasklení. Omítky jsou v dožilém stavu, vlasové trhliny jsou patrné na svislých i vodorovných konstrukcích budovy. Technické vybavení stavby je zdevastované. Rozvody vedené ve dvojitých stěnách jsou v havarijním stavu. Restaurace je v dezolátním stavu jako i všechny ostatní provozy v objektu.