Pilíř se sochou Umírajícího sv. Františka Xaverského, Dyjákovice

Pilíř se sochou Umírajícího sv. Františka Xaverského původně stojící v polní krajně severně od Dyjákovic, nyní uložen v torzálním stavu u kaple sv. Zdislavy poblíž západního okraje zástavby Hrádku u vodního kanálu Krhovice – Hevlín.

V polích u bývalé polní cesty směřující z Dyjákovic na sever ke dvoru Hoja a dále do Božic stál barokní pilíř se sochou Umírajícího sv. Františka Xaverského. V jihomoravském prostředí nepříliš ikonograficky obvyklý výjev jezuitského světce umístěný navíc ve volné krajině daleko sídel musel v dobovém poutníkovi vyvolávat silný dojem. Na kónicky se zužujícím pilíři vycházejícím z hranolové základny ukončeném kompozitní hlavicí s andílčími hlavičkami na každé straně byla umístěna na skalnatém postamentu podživotní socha ležícího světce. Sv. František Xaverský drží v sepjatých rukách krucifix, vedle kterého má na svém těle položenu rozevřenou knihu.

Barokní skulptura na architektonicky členěném pilíři s kompozitní hlavicí byla těžce mechanicky poškozena v 80. letech 20. století a poté bez jakékoli údržby a ochrany uložena. Dílo je mnohačetně rozlámané, významné části sochy i pilíře jsou odpadlé a část dokonce zničena, modelace a detaily zanikají, jsou patrná povrchová poškození velkého rozsahu spojená s hloubkovou lokální korozí, přítomnost trhlin, lokální odlučování povrchových vrstev, silné vegetabilní znečištění.