Klášter kapucínů s kostelem Korunování Panny Marie

Areál kláštera kapucínů se nachází u jihovýchodního okraje historického jádra města a je vymezen ohradní zdí. Areál tvoří kostel s konventem, většina pozemku pak je upravena jako zahrada. Areál vychází z ustálené typologie daných církevních staveb.