Zámecký pivovar v Roudnici nad Labem

Původně barokní pivovar postaven roku 1672 dle návrhu Antonia della Porty jako tříkřídlá budova s arkádami a typickými křídlovými štíty. Křídla ubourána 1848–50 při stavbě nádraží, zbytek výrazně přestavěn, naposledy snesen autentický barokní krov.

Objekt pivovaru se nachází naproti vlakovému nádraží. Jedná se o torzo původně trojkřídlé budovy s barokními štíty. Současný objekt pivovaru je obdélnou hmotou s výrazným trojúhelným štítem směrem k městu. Opačná strana plynule přechází v navazující frontu obytných domů. Vnější fasáda je členěna rastrem obdélných oken. Nad chybějící střešní konstrukcí vyčnívají pohledově výrazné komíny varny a hvozdu. Pivovar byl postaven v 70. letech 17. století podle návrhu Antonia Porty jako trojkřídlá budova, v polovině 19. století, při stavbě železnice byla dvě křídla zbořena a zbylé přestavěno. Objekt je svým půdorysným a hmotovým řešením významnou součástí urbanistické struktury Roudnice nad Labem. Také z historického hlediska se jedná o významnou součást zázemí roudnického zámku.