Klášter františkánů s kostelem sv. Maří Magdaleny

Františkánský klášter byl vystavěn po roce 1650 náhradou za konvent nacházející se na předměstí pod Petrovem, který byl zbořen během švédského ohrožení města.

  • Klášter Františkánů Brno

    Klášter Františkánů Brno

Raně barokní kostel sv. Maří Magdaleny a františkánský klášter byly vybudovány patrně Ondřejem Ernou v letech 1651–1671. Koncem 17. století byl areál rozšířen, roku 1748 byl konvent upraven a zvýšen o patro snad za účasti Mořice Grimma.

Stav budov konventu je havarijní, až na malou část přiléhající ke kostelu, jež slouží jako fara a klášter
kongregace Petrinů. Ostatní nevyužívané části komplexu mají fasády v dožívajícím stavu, poškozenou
střešní krytinu a četné velké trhliny ve zdi ukazují na narušenou statiku budov. Dvorní partie křídel při
nádvoří se blíží ke stavu ruiny. Cenný barokní portál se sochou sv. Josefa v uličním průčelí do Františkánské
ulice je v narušeném stavu, kámen je zvětralý a protkaný trhlinami. V roce 2014 trvá katastrofální stav.

Barokní stavební komplex tvoří jednu ze zásadních urbanistických komponent jádra Brna.