Lhotice, zemědělský dvůr

Hospodářský dvůr bývalého panství Mnichovo Hradiště byl postaven v 90. letech 17. století na symetrickém osmibokém půdorysu M. Reimondim a na sklonku 18. století byl upraven.Unikátní je především hospodářská stavba s barokními konstrukcemi a štukovými klasicistními detaily fasád.

Místo: Lhotice čp. 1
Rejstříkové číslo ÚSKP: 30249/2-1619
Vlastník: fyzické osoby

Dvůr byl po roce 1990 využíván pouze částečně, již před tím došlo k zániku většiny střech stodol. V současnosti je areál zcela opuštěn a hledá se nový uživatel. V důsledku zanedbané údržby došlo po roce 2010 k zásadnímu zhoršení stavebně-technického stavu, zejména k destrukcím úseků střech a krovových konstrukcí. Zatékáním jsou ohroženy klenby i štukové prvky v suprafenestrách na fasádách. Památka je ponechána zcela bez zajištění a její chátrání se stupňuje. Nejhůře postižená je budova sýpky, část krovu se již zřítila a vlivem volného zatékání dešťové vody zahnívají stropní trámové konstrukce patra. Také se začíná projevovat promáčení klenby nad přízemím, autentické a mimořádně hodnotné konstrukce stavby tak postupně zanikají.