Historický fotografický materiál – identifikace, dokumentace, interpretace, prezentace, aplikace, péče a ochrana v kontextu základních typů paměťových institucí

Cílem projektu v rámci programu NAKI je aplikovaný výzkum, jehož výsledky přispějí k vytvoření systému metodik zaměřených na zdokonalení péče a ochrany historického fotografického materiálu (dále jen HFM). Vytvořené metodiky budou uplatněny na vybraných celcích a souborech HFM tak, aby se ověřily jejich prezentační a interpretační možnosti.

Cílovými skupinami projektu jsou příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury ČR a spravující HFM a také organizace a instituce s HFM, které mají jiného zřizovatele. K vytvoření metodiky a jejímu ověření poslouží cílené průzkumy a vyhodnocení HFM ve fondech vybraných organizací reprezentujích jednotlivé typy institucí pod správou MK (muzeum, galerie, památkový ústav). Ty mají ve svých fondech uvedený materiál, evidují ho, spravují a pečují o něj. Prioritou projektu je metodické podchycení oblastí, v nichž tento typ pomůcek odborného a vědeckého pracovníka buď zcela chybí, nebo má dílčí, nahodilý a velmi různorodý charakter. Vytvoření komplexních a výzkumem podložených certifikovaných metodik, průběžně ověřovaných v praxi po dobu trvání projektu, poskytne metodickou podporu státním i nestátním organizacím spravujícím historický fotografický fond. Každá z metodik bude uplatnitelná na všech úrovních zmíněných organizací a institucí a umožní jak atraktivnější prezentaci fotografických památek směrem k veřejnosti, tak jejich lepší ochranu.

Řešitel za NPÚ:

  • PhDr. Valburga Vavřinová, Ph.D.

Na řešení se dále podíleli:

  • Mgr. Ladislav Bezděk, Mgr. Hana Knoppová, Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D., Radek Polách, PhDr. Libuše Ruizová, Mgr. Pavel Scheufler, Mgr. Lenka Vaňková

Článek v časopisu Zprávy památkové péče

Výsledky projektu v RIV:

Počet výsledků projektu v RIV celkem

44

Odborná kniha:

Rakousko-uherské válečné námořnictvo na fotografii (2014)

Výstava:

?Naše moře?... Rakousko-uherské válečné námořnictvo (2014)

Metodika:

Preventivní péče, uložení, instalace a ochrana historického fotografického materiálu v různých typech paměťových institucí (2017)

Metodika:

Aplikace a prezentace historického fotografického materiálu v expozicích a instalacích paměťových institucí (2017)

Recenzovaný odborný článek:

Život šlechtických rodin ve světle fotografií ze zámků Žleby a Slatiňany. Auerspergové – Trauttmansdorffové – Batthyanyové (2015)

Workshop:

Egypt and Austria X. Visualizing the Orient. Central Europe and the Near East in the 19th and 20th Century (2014)

Workshop:

Workshop: Interpretace fotografického obrazu (2014)

Odborná kniha:

Rakousko-uherské válečné námořnictvo na fotografii (2014)

Odborná kniha:

S diplomatem v Orientu. Cyril a Pavla Duškovi v Egyptě (1922 - 1924) (2014)

Ostatní výsledky:

Československý Orient (2015)

Výstava:

Zrnka písku. 100 let fotografování Blízkého východu v českých zemích (2015)

Ostatní výsledky:

Fotografický zápisník na cestě Orientem (2015)

Workshop:

Identifikace historických fotografických technik (2016)

Workshop:

Historický fotografický materiál v kontextu paměťových institucí (2016)

Ostatní výsledky:

Mechanické čištění fotografií s želatinovou citlivou vrstvou (2016)

Stať ve sborníku:

Orient and Photographic Collections of the National Museum Archives: Photographs, Postcards and Databases (2016)

Odborná kniha:

Zapomenutí globetrotteři? Nedokončená cesta Karla a Otýlie Malých-Tatranských kolem světa 1922-1925 (2016)

Workshop:

Fotografie a Národní muzeum (2017)

Metodika:

Techniky historického fotografického materiálu a jejich určení (2018)

Stať ve sborníku:

Chateaux and castles in the Czech republic: old maps and plans processing (2014)

Ostatní výsledky:

Proměny zámeckých komplexů na starých mapách a fotografiích (2015)

Stať ve sborníku:

Chateaux and castles on old maps and photographs in the Czech Republic (2015)

Stať ve sborníku:

Two and three-dimensional web presentation of Czech chateaux and manors (2016)

Specializovaná mapa s odborným obsahem:

Georeferencované a vektorizované okolí vybraných objektů ve správě Národního památkového ústavu a příslušných panství v souboru 2D i 3D map a mapových aplikací (2017)

Audiovizuální tvorba:

Webový informační systém o jednotlivých panstvích, rodech a jejich historii (2017)

Recenzovaný odborný článek:

Rapid reconstruction of historical urban landscape: The surroundings of Czech chateaux and castles (2018)

Recenzovaný odborný článek:

Kapitán řadové lodě válečného c. a k. námořnictva Johannes von und zu Liechtenstein svědectvím objektivu (2014)

Recenzovaný odborný článek:

Každodennosť šľachty v odraze Andrássyovskej zbierky fotografií (šľachta 19. a prvej polovice 20. storočia) (2016)

Recenzovaný odborný článek:

Fotografické pozostalosti šľachty zachované v slovenských inštitúciách s prihliadnutím na fond kaštieľa Betliar. Skúsenosti s vyhľedávaním historických fotografií šľachty (2016)

Recenzovaný odborný článek:

Fotografické sbírky - co dál s nimi (2016)

Recenzovaný odborný článek:

Metodický postup interpretace historických fotografií zahradního detailu (2016)

Recenzovaný odborný článek:

Kolekce historických negativů na zámku Náměšť nad Oslavou (2016)

Recenzovaný odborný článek:

Živé obrazy, carousely karnevaly, divadlo – fotografie šlechty v kostýmech a přestrojeních (2016)

Recenzovaný odborný článek:

Možnosti čerpání pramenných informací z historické fotografie (2016)

Recenzovaný odborný článek:

Čtení fotografií na příkladu fotografického materiálu z mobiliárního fondu Státního zámku Březnice. (2016)

Recenzovaný odborný článek:

Ó módo, jakým jazykem hovoříš? Poznámky k dataci fotografií (2016)

Recenzovaný odborný článek:

K otázkám tzv. efektivního rozlišení a verifikace barevnosti v procesu digitalizace (2016)

Recenzovaný odborný článek:

Odhad kvality fotografických materiálů a metody jejich digitalizace (2016)

Odborná kniha:

Volný čas objektivem šlechty (2016)

Odborná kniha:

Fotografové šlechtici v zemích Koruny české/Photographer Aristocrats in the Czech Crown Lands (2017)

Odborná kniha:

Fotografické ateliéry na území zemí Koruny české (2017)

Metodika:

Jednotná popisná a obrazová dokumentace historického fotografického materiálu v kontextu používaných elektronických evidenčních systémů v příspěvkových organizacích MK ČR (2017)

Metodika:

Interpretace fotografie z hlediska obsažených obrazových informací. Metodika maximalizace reálného využití informací poskytovaných historickým fotografickým materiálem jako solitérní památkou a v kontextu používaných databázových systémů evidence pro prohloubení určení a poznání zobrazeného v každodenní praxi při identifikaci osob, míst, ateliérů apod. (2017)

Audiovizuální tvorba:

Webový informační systém o jednotlivých panstvích, rodech a jejich historii (2017)