Memoranda o spolupráci

Memoranda VaVal

ROK UZAVŘENÍ SPOLUPRÁCE PARTNERSKÁ INSTITUCE NÁZEV DOKUMENTU
2022 Plzeňské biskupství;
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.;
Univerzita Palackého v Olomouci;
Univerzita Pardubice
Memorandam o vzájemné spolupráci
2022 Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.;
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i.
Memorandum o vzájemné spolupráci
2022 Správa železnic, státní organizace Memorandum o vzájemné spolupráci
2021 Donau-Universität Krems Memorandum o vzájemné spolupráci 
2021 Univerzita Palackého v Olomouci Dílčí dohoda o spolupráci
2021 VŠUP v Praze (UMPRUM) Memorandum o spolupráci a partnerství
2019 Památkový úřad SR Memorandum o spolupráci
2019 Akademie výtvarných umění (AVU) Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci (VaV a edukace)
2018 CVUT Praha, MU Brno, Danube University Krems-Rakousko, Slovak Uni.Technology Bratislava, AV ČR Memorandum of Understanding on Academic Exchange
2018 Uni. Palackého v Olomouci Memorandum o vzájemné spolupráci v rámci DSP Technologie pro umění
2018 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Memorandum o porozumení
2018 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta (Katedra dějin umění) Memorandum o vzájemné spolupráci v rámci DSP Technologie pro umění
2017 National Trust England Memorandum o spolupráci / Memorandum of Understanding
2015 VUT v Brně Dohoda o spolupráci
2013 AV ČR,v.v.i., ÚDU Deklarace o spolupráci
2009 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Smlouva o spolupráci (edukace)

 

Memoranda edukace

ROK UZAVŘENÍ SPOLUPRÁCE PARTNERSKÁ INSTITUCE NÁZEV DOKUMENTU
2022 Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.; 
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i.
Memorandum o vzájemné spolupráci (VaV a edukace)
2022 Správa železnic, státní organizace Memorandum o vzájemné spolupráci   (VaV a edukace)
2019 UK PedF Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci (edukace)
2019 Akademie výtvarných umění (AVU) Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci (VaV a edukace)
2018 Královehradecký kraj a město Dvůr Králové nad Labem a obec Hřibojedy a obec Stanovice a obec Kuks a obecně prospěšná společnost Revitalizace KUKS, o.p.s. Memorandum o spolupráci
2017 Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta umění a designu Ladislava Sutnara Memorandum o spolupráci
2017 Národní Rada OZP Memorandum o spolupráci
2015 Asociace turistických informačních center ČR Deklarace o spolupráci
2012 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta Smlouva o spolupráci (edukace)
2011 ČR-Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Smlouva o spolupráci
2009 Česká zemědělská univerzita v Praze Smlouva o spolupráci a partnerství (edukace)
2009 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Smlouva o spolupráci (edukace)

 

Ostatní memoranda

ROK UZAVŘENÍ SPOLUPRÁCE PARTNERSKÁ INSTITUCE NÁZEV DOKUMENTU
2018 Soukup&David nakladatelství Memorandum o spolupráci
2018 Kolegiátní kapitula u kostela Nanebevzetí Panny Marie na hradě Karlštejn Memorandum o spolupráci
2017 Společnost pro obnovu vesnic a malého města, z.s. Smlouva o spolupráci na vytváření IISPP a SOVPIS
2017 Asociace majitelů hradů a zámků Memorandum o spolupráci
2016 ERA (European Rescue Academy) Smlouva o spolupráci 
2011 Útvar rozvoje Hl.m.Prahy Smlouva o spolupráci při vzájemném poskytování dat a datových výstupů
2009 Ministerstvo životního prostředí Smlouva o spolupráci