Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o pronájmu nebytového prostoru v areálu SZ Sychrov I

Národní památkový ústav vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o pronájmu nebytového prostoru v areálu SZ Sychrov.

  • Vyrozumění o výsledku veřejné soutěže
  • Lhůta pro podání nabídky počíná běžet dnem vyhlášení veřejné soutěže na internetových stránkách vyhlašovatele a končí dne 25.10.2021 v 11:00 hod.
  • Návrhy mohou být doručeny poštou, kurýrní službou nebo doručeny osobně v pracovních dnech mezi 8:00 a 15:00 hod. na adresu: Národní památkový ústav, ÚPS na Sychrově, SZ Sychrov 3, 463 44 Sychrov v zalepené obálce s označením: „NEOTEVÍRAT“ a název soutěže.
  • Podrobné informace o této veřejné soutěži najdete v dokumentech, které jsou ke stažení níže.