MonumTech – Společný vznik a historie, současnost i budoucnost technických památek česko-rakouského příhraničí

 • operační program:  INTERREG V-A Rakousko – Česká republika
 • MonumTech – Společný vznik a historie, současnost i budoucnost technických památek česko-rakouského příhraničí / Gemeinsame Entstehung und Geschichte, Gegenwart und Zukunft technischer Denkmäler tschechisch-österreichischer Grenzregion
 • doba trvání projektu: 1. 3. 2021 - 31. 12. 2022
 • stav projektu: ukončený
 • celkové zdroje na realizaci projektu: 504 023,23 EUR
 •  celkové zdroje na realizaci projektu partnera – NPÚ: 97 260,55 EUR, z toho dotace ze strukturálních fondů EU (ERDF) 85 %: 82 671,46 EUR a vlastní zdroje příjemce (NPÚ) 15%: 14 589,09 EUR
 • vedoucí partner: RERA a.s.
 • partner projektu: Universität für Weiterbildung Krems – Donau-Universität Krems, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Národní památkový ústav, ÚOP v Českých Budějovicích

Cíle projektu

Projekt se zaměřil na zhodnocení technických památek v příhraničí včetně vytvoření přeshraniční koncepce propagace tohoto typu památek.

Zaměření projektu

Cílem projektu bylo zmapování a dokumentace technických památek v obou příhraničních destinacích, oživení a popularizace památek prostřednictvím moderních technologií, včetně dvacetidílného dokumentárního filmu. Přínosem je i prohloubení vzájemných kontaktů památkářů, akademiků a dalších aktérů z obou stran hranice prostřednictvím společných aktivit (např. workshopy).

V rámci projektu bylo na základě společně definovaných kritérií a metodiky zdokumentováno cca 40 technických památek nacházejících se v česko-rakouské příhraniční oblasti. Dále vzniklo celkem 12 dvojjazyčných reportáží, přehledová monografie a turistická mapa v tištěné i elektronické podobě. Součástí projektu je také zpracování analýzy a koncepce o využitelnosti památek v cestovním ruchu včetně virtuálních modelů detailů vybraných technických památek (celkem takto je připraveno 8 příkladů památek).

Výstupy projektu

 • Koncept zpracování společné přeshraniční inventarizace a dokumentace technických památek na základě  společně definovaných kritérií a metodiky
 • Oživení památek prostřednictvím moderní technologie a digitalizace (vytváření virtuálních modelů)
 • Zasíťování odborníků a aktérů z obou stran hranice prostřednictvím společných aktivit (např. workshopy)

Podrobnější informace lze najít na webových stránkách NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích.

Kontaktní osoba:

Ing. Daniel Šnejd, ředitel, NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích, tel.: +420 387 312 140/kl. 120, snejd.daniel@npu.cz

Odkazy na již realizované aktivity: