Kostel a sloup Nejsvětější Trojice ve Valči

Cílem projektu bylo restaurování souboru výjimečných barokních památek. Šlo o obnovu vnějšího pláště kostela Nejsvětější Trojice, vnitřních omítek a podlah, obnovení odvodnění a odvětrání kostela včetně sanace hrobky, restaurování sloupu Nejsvětější Trojice včetně restaurování vzácné sochařské výzdoby z dílny M. B. Brauna a restaurování vitráží a malířské výzdoby kostela.

  • EHP a Norské fondy období 2004–2009
  • prioritní oblast 1 – Uchovávání evropského kulturního dědictví
  • doba trvání projektu: 4. 2. 2009 – 31. 12. 2009