Centrum obnovy památek architektury 20. století

Obnovený objekt vily Stiassni a nové odborné metodické centrum jsou přístupné nejen široké veřejnosti, ale slouží zájemcům z řad odborníků, studentů a vlastníků památkových objektů jako informační a metodické zázemí v široké problematice památek meziválečné architektury.

  • Operační program: Integrovaný operační program 5.1 – Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví
  • Doba realizace projektu: 15. 8. 2009 – 12. 12. 2014
  • Celkové způsobilé výdaje: 178 983 478

Předmětem projektu byla rekonstrukce vily Stiassni jako významné nemovité památky architektonické moderny 20. století, a vytvoření národního metodického centra obnovy památek architektury 20. století se zaměřením na meziválečné období.

Národní metodické centrum se soustředí zejména na odbornou a metodickou činnost, monitorování a evidenci staveb a architektonických detailů s výhledem na jejich další využití. Dále nabízí edukační a poradenské aktivity týkající se problematiky obnovy památek architektury v uvedeném období.  COPA poskytuje své služby zájemcům zejména z oblasti architektury, stavebnictví a historie. Významnou skupinou jsou majitelé nemovitých památek architektury 20. století i odborníci z řad památkové péče. Služby národního metodického centra mají celostátní působnost a vychází z jedinečného know-how, které podporuje také přístupná odborná knihovna.  S mnoha odbornými partnery, mezi které patří například brněnské Vysoké učení technické (Fakulta architektury – FA VUT apod.), centrum pravidelně organizuje výstavy, exkurze, semináře a konference.

Další informace o metodickém centru najdete na jeho webové stránce a na Facebooku.

Kontakt:

  • vila Stiassny, Hroznová 82/14, 601 54 Brno