NKP hrad a zámek Horšovský Týn – obnova Hlásky v parku

Kompletní obnova a zpřístupnění původně renesanční drobné stavby v zámeckém parku, vyhlídkového pavilonu Hláska, unikátně umístěné v kompozici zámeckého parku. Dále revitalizace lipové aleje a vybudování přístupové cesty s vhodným povrchem, která k Hlásce vede, a obnova technického zázemí parku.


Zaměření projektu:

Cílem realizace projektu byla obnova drobné vyhlídkové stavby Hlásky, která zajistí její zachování pro další generace a současně umožní její zpřístupnění veřejnosti. Projekt zahrnoval obnovu střechy a krovu, vnějších i interiérových omítek, podlah a doplnění chybějících výplní oken a dveří.

 V lipové aleji, která je dominantním kompozičním prvkem zámeckého parku, byly dosázeny chybějící stromy a ošetřeny ty stávající. Dále byla obnovena přístupová cesta a část promenády – procházkového okruhu zámeckým parkem – od tzv. Loretánské kaple k Hlásce.

Obnovou vybraných objektů v areálu zahradnictví získala správa zámeckého areálu adekvátní prostory technického a technologického zázemí, konkrétně místo pro skladování spotřebního materiálu údržby, drobnou mechanizaci a dílnu pro údržbáře.

Informace o projektu jsou uvedeny na webových stránkách žadatele ÚPS v Českých Budějovicích i na stránkách hradu a zámku Horšovský Týn.

Hláska

Lipová alej

Kontaktní osoba: