Generální ředitelka NPÚ

Naděžda Goryczková | © Nepodléhá CC

Ing. arch. Naděžda Goryczková

V letech 1981 až 1986 absolvovala Fakultu architektury Vysokého učení technického v Brně. V roce 1987 spojila svou profesní dráhu s památkovým ústavem. V roce 2003 se stala ředitelkou ostravského pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ), roku 2009 byla na základě výběrového řízení jmenována ministrem kultury generální ředitelkou NPÚ.

V této funkci usiluje o modernizaci, větší transparentnost i hospodářskou a odbornou stabilitu instituce. Pod jejím vedením dochází zejména k extenzivnímu využívání mimorozpočtových evropských zdrojů při obnovách a prezentaci památek zpřístupněných veřejnosti a k intenzivnímu rozvoji výzkumné činnosti NPÚ. Odborně se specializuje na průzkum a obnovu památek moderní architektury. Řadu let osobně garantuje institucionální výzkum moderní architektury a je spoluautorkou několika odborných publikací zaměřených na analýzu a hodnocení architektury zejména 2. poloviny 20. století. Za svou odbornou práci byla v roce 2021 oceněna Medailí Fakulty architektury ČVUT za významný přínos a zásluhy na rozvoji památkové péče v ČR.

Je členkou Rady ministra kultury pro výzkum, Rady ministra kultury pro památkovou péči, Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE, Vědecké rady Národního ústavu lidové kultury, Správní rady AVU, Českého národního komitétu ICOMOS, čestnou členkou Vědecko-umělecké rady FA ČVUT a předsedkyní Národní hodnotící komise European Heritage Label (EHL).