Hrad Karlštejn – klenot české země: ukončení projektu obnovy

Národní kulturní památka státní hrad Karlštejn 21. dubna 2023 slavnostně ukončila projekt obnovy vybraných částí.

Ve východní části Purkrabství vzniklo nové návštěvnické centrum s prodejem vstupenek, suvenýrů a občerstvením. V suterénu je nová expozice věnovaná vzniku hradu a jeho minulým obnovám a také výstava o historii vinařství na Karlštejně. Pod nádvořím v nově objevených prostorách je expozice věnovaná kamenickým prvkům. Byly obnoveny užitkové zahrady na parkánu a vybudováno nové sociální zařízení. Projekt se zaměřil také na suterén Císařského paláce, kde vznikl multifunkční sál se zázemím a stálá expozice tesařských prvků. Obnoveno bylo také technické zázemí a část inženýrských sítí hradu. Průběh obnovy hradu a vytvoření virtuální podoby Karlštejna před rekonstrukcí Josefem Mockerem představují dva časosběrné dokumenty, které budou návštěvníkům promítány v nově zpřístupněném gotickém sklepení.

Pro Národní památkový ústav je projekt Hrad Karlštejn – klenot české země jedním z nejprestižnějších projektů. Je podpořen dotací Evropské unie z Integrovaného regionálního operačního programu a národními zdroji. Celkové náklady dosáhly 164 mil. Kč.

Hrad Karlštejn, založený v roce 1348 českým králem a římským císařem Karlem IV., je jednou z nejnavštěvovanějších památek v naší zemi. Ročně ho navštíví na 200 tisíc lidí. Mezi českými hrady zaujímá zcela výjimečné postavení. Stavebně se dočkal hrad pozdně gotických úprav v 15. století a o století později i úprav renesančních. Dnešní vzhled získal díky poslední přestavbě z konce 19. století arch. Josefem Mockerem.

Mezi největší zajímavosti hradu Karlštejn náleží zcela ojedinělá původní nástěnná výzdoba ze 14. století, soubor 129 deskových obrazů Mistra Theodorika v kapli sv. Kříže, největší portrétní galerie českých panovníků v ČR nebo vystavené repliky Svatováclavské koruny českých králů.