Studijní cesta pracovníků Metodického centra průmyslového dědictví do Norska

Ve dnech 13. 3. – 18. 3. 2016 se uskutečnila druhá studijní cesta pracovníků Metodického centra průmyslového dědictví do Norska. Cílem pracovní cesty bylo seznámit se s dalšími objekty technických památek na území Norska (Hordaland). Tato exkurze se zaměřila na památky z oboru textilní výroby, rybolovu, těžby a zpracování ropy a zemního plynu a chemického průmyslu.

Ve dnech 13. 3. – 18. 3. 2016 se uskutečnila druhá studijní cesta pracovníků Metodického centra průmyslového dědictví do Norska. Cesta byla realizována v rámci projektu Průmyslové dědictví – výměna zkušeností s dokumentací a hodnocením průmyslového dědictví. V oblasti Hordaland se jejich pozornost soustředila na tři klíčová odvětví: rybolov, textilní výrobu a zpracovatelství.

Program cesty sestával z návštěv muzeí zaměřených na historii Bergenu – Hanzovní muzeum v Bryggen, a tradiční způsob obživy rybolov – Norges Fiskerin Muzeum.

Dalším pilířem cesty bylo odvětví zpracování vlny a bavlny a výroba textilu, které v historii oblasti rovněž sehrálo významnou roli. V dnešní době jsou některé objety po úspěšné konverzi otevřeny veřejnosti – muzeum Salhus Tricotage fabrikk, nebo navázaly na tradici a ve zpracování vlny pokračují – přádelna vlny Hillesvag UllvarefabrikkHjelmås. V Ytre Arna využívá oděvní firma Oleana pro svůj provoz továrnu jednoho  předních výrobců textilu 19. století Arne Fabrikker A/S a zřídila zde i muzeum

Třetím významným odvětvím, jehož živé provozy mohla mezinárodní skupina badatelů, rozšířená o zástupce Hordalandského správního úřadu, navštívit byly výrobní areály pro těžbu a zpracování ropy a zemního plynu, viz Sture-terminalen a Statoil Kollsnes.

Tato studijní cesta obohatila české badatele o nové přínosné informace z oblasti ochrany technických památek v Norsku, ale rovněž přispěla k navázání nových kontaktů s kolegy z dalších partnerských institucí, které mohou být základem pro rozvoj budoucí spolupráce.

 

Kontakty a informace:

Doc. Miloš Matěj, ředitel Metodického centra technických památek v Ostravě, odborný pracovník, 595 628 907, 724 527 380, matej.milos@npu.cz

Mgr. Michaela Ryšková, památkářka, odborný pracovník, 775 892 640, ryskova.michaela@npu.cz

Ph. D. Alena Borovcová, památkářka, odborný pracovník, 724 527 537, borovcova.alena@npu.cz

Mgr. Květa Jordánová, památkářka, odborný pracovník, jordanova.kveta@npu.cz

Mgr. Vladimíra Lasotová, památkářka, administrátor projektu, 775  412 052, lasotova.vladimira@npu.cz