Konference Historické zahrady Kroměříž 2023

Kroměříž – Květná zahrada

Klub UNESCO Kroměříž a Národní památkový ústav v Kroměříži pořádají odbornou konferenci Historické zahrady Kroměříž 2023 s podtitulem Památky zahradního umění na seznamu světového dědictví, která se uskuteční v termínu 25. až 26. května 2023.

Konference pořádá od roku 1998, obvykle ve dvouletých intervalech Klub UNESCO Kroměříž, v posledních letech ve spolupráci s NPÚ, Metodickým centrem zahradní kultury v Kroměříži. Cílem konferencí je získávání podnětů pro zkvalitnění péče o památky zahradního umění i jejich využívání ke vzdělávacím a kulturním účelům. Snahou pořadatelů je reagovat na aktuální problémy a jejich možné řešení.

Pro účastníky konference i pro veřejnost se 25. května v 19.30 hod. uskuteční v Rotundě Květné zahrady koncert smyčcového komorního orchestru Collegium Giovane.

Na konferenci jsou zváni zástupci odborné i laické veřejnosti, majitelé a správci historických zahrad a parků, představitelé samosprávy, státní správy, studenti vysokých a středních škol.

Záštitu nad konferencí udělili:

  • Česká komise pro UNESCO
  • Ing. arch. Naďa Goryczková, generální ředitelka NPÚ
  • Mgr. Tomáš Opatrný, starosta města Kroměříže
  • Ing. Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D., radní Zlínského kraje pro kulturu a školství

Konferenční poplatek:

  • základní ve výši 400 Kč
  • snížený ve výši 250 Kč (studenti, důchodci, zaměstnanci NPÚ)

Přihláška na konferenci

Program konference

Přihlášky lze zasílat do 22. května 2023. 


Foto: Jaroslav Horák