Ze střech hradu Lipnice zmizely ochranné sítě. Obnova šindelové krytiny byla dokončena

Na začátku prosince letošního roku byla dokončena obnova části střech hradu Lipnice nad Sázavou, které po dva roky hyzdily bezpečnostní sítě. Měly zabránit pádu uvolněné šindelové krytiny z Thurnovského paláce. Projekt za téměř 4, 4 mil. Kč byl podpořen částkou 2, 85 mil Kč ze strukturálních fondů EU a jeho realizace trvala téměř tři roky. Součástí projektu bylo i osazení osvětlení hradního nádvoří, které uvítají návštěvníci večerních kulturních akcí.

Hrad Lipnice  se majestátně tyčí nad řekou Sázavou a jeho šindelové střechy jsou viditelné daleko do kraje. „Po třiceti letech, jež uplynuly od poslední opravy střešní krytiny, byly některé šindele na pokraji své fyzické životnosti, proto bylo nutné přikročit k jejich výměně. Cílem projektu obnovy a opravy původních šindelových krytin bylo zachování objektu pro další generace a současně zpřístupnění krovů nad Thurnovským palácem a třetího patra věže Samson“, přibližuje Petr Pavelec ředitel územní památkové správy Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích.

Podle archeologických nálezů byla na pozdně gotickém hradě použita těžká nespalná keramická krytina, tzv. prejzy. Šindelová krytina byla zřejmě použita až při opravách hradu v 17. století po třicetileté válce. Při požáru v roce 1869 všechny střechy shořely a ve 20. století při záchraně památky byla na nové střechy opět použita šindelová krytina, stejně jako při rekonstrukci Thurnovského paláce v roce 1989. Tyto šindele však byly řezané, nikoliv štípané, jak tomu bylo v minulosti. „Řezaný šindel se řeže na pile. Při tomto postupu dochází k přeříznutí dřevěných vláken, a tím pádem docházelo k zatékání. Vrchní vrstva se proto rozpadala a hrozilo nebezpečí, že se poškodí i vrstva spodní. Navíc nastalo i bezpečnostní riziko pádu uvolněných šindelů do nádvoří, tedy přímo na průvodcovskou trasu. Střechy byly proto již dva roky opatřeny bezpečnostními sítěmi“, vysvětluje kastelán hradu Lipnice Marek Hanzlík. 

Na plochu 770 metrů čtverečních bylo použito více než patnáct tisíc kusů šindelů z modřínového jádrového dřeva, které má padesátiletou trvanlivost. „Výroba takového množství šindelů trvala dva roky, samotná pokládka pak zabrala tři měsíce“, říká Josef Čábelka z firmy šindelářství Čábelka a Věříš, která je na trhu již 27 let a realizovala více než sem set zakázek včetně střech hradu Kámen nebo sázavského kláštera. 

Součástí celé akci bylo i osazení orientačního osvětlení nádvoří hradu. To bude využíváno zejména při večerních a nočních kulturně-společenských akcích.

„Ještě nás čeká 2. etapa, kdy bude vyměněna zbývající krytina na Thurnovském paláci, ale zejména na věži Samson, předestírá plány na rok 2023 kastelán Marek Hanzlík. „Pokud nemáte v pořádku střechu, jsou všechny ostatní snahy marné“, uzavírá lipnický kastelán.

Obnova šindelových střech a osvětlení nádvoří si vyžádaly celkovou částku 4, 4 mil. Kč, kdy 2, 85 mil Kč bylo hrazeno ze strukturálních fondů EU, zbývající část byla pokryta z rozpočtu NPÚ.

 

Informace o projektu:

Název: Obnova a oprava původních šindelových krytin a osvětlení nádvoří státního hradu Lipnice nad Sázavou.

  • Operační program: Integrovaný regionální operační program pro období 2014–2020 (IROP)

  • ​​​​​​Celkové zdroje na realizaci projektu: 4 329 589,07 Kč

  • Celkové způsobilé výdaje: 3 000 000,00 Kč z toho, 2 850 000,00 Kč (95%) ze strukturálních fondů (ERDF) a 150 000,00 Kč (5%) z vlastních zdrojů NPÚ

  • Celkové nezpůsobilé výdaje projektu (vlastní zdroje NPÚ): 1 329 589 Kč

  • Finanční podpora byla projektu přiznána rozhodnutím ministra kultury č. 12/2019 ze dne 21. 11. 2019.