Architektura 60. a 70. let 20. století v České republice

Nově vydaná dvousvazková publikace je shrnutím pětiletého výzkumného projektu podávající základní informace o zajímavých stavbách 60. a 70. let 20. století napříč Českou republikou. Její obsah včetně bohaté dokumentace dokládá cenné hodnoty a vysokou kvalitu této moderní architektury.

Architektonické dědictví 60. a 70. let minulého století není téma, kterému by se věnovala zvýšená pozornost nejen ze strany veřejnosti, ale i ze strany památkářské péče. Realizace sledovaného období ovšem dokazují, že i tato architektura ve skutečnosti vykazuje architektonické a materiálové hodnoty vysoké úrovně, které byly dlouhodobě nedoceňovány. Snaha o jejich zachování příštím generacím jako dokladu hmotného a kulturního svědectví doby je tak smysluplná a oprávněná, a to nejen v podobě vydaného katalogu.

zakoupit katalog v e-shopu

SOUHRN OBSAHU KATALOGU V PDF

Kritický katalog vznikl jako doprovodná publikace výstavy To nejlepší z architektury 60. a 70. let v ČR a patří k hlavním výsledkům projektu Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR, realizovaného Národním památkovým ústavem v rámci programu NAKI II. Kvůli koronové pandemii byla výstava dlouho odkládaná a zavřená, nyní ji ovšem můžete navštívit alespoň virtuálně. Navštívit můžete i tuto mapovou aplikaci a prozkoumat, kde v České republice se stavby nachází.

Projekt se zabýval výzkumem moderní architektury mezi roky 1960–1980. Formální proměny architektury poválečného období se celosvětově odvíjejí od hledání stylu a vývoje materiálů a konstrukčních technologií. V zemích východního bloku pak tyto formální proměny přímo souvisejí s proměnami politické scény. Stavby a soubory vzniklé v 60. a 70. letech 20. století představují významnou etapu v dějinách české architektury. Po období poválečné stabilizace a přejímání sovětských vzorů v podobě historizujících forem 50. let dochází v 60. letech k dočasnému politickému uvolnění a významnému rozmachu architektonické tvorby, která hledá novou podobu a reflektuje mezinárodní trendy. Architektura a stavitelství jako výkladní skříň socialistické společnosti v materiálové, konstrukční i tvarové pestrosti v mnoha případech představovaly nejnovější trendy a možnosti. Velmi často však i vysoce kvalitní architektura ze sledovaného období nese přídomek „socialistická“ nebo „komunistická“, a tento původ zastínil její skutečné hodnoty. V mnoha případech je současný nepřitažlivý stav budov způsoben absencí pravidelné údržby a péče, objektivní příčinou stavebních, často málo citlivých úprav, je změna legislativních požadavků v souvislosti s tepelně-technickými vlastnostmi budov.

Zajímavosti z katalogu

Svým počtem staveb výrazně vyčnívá kategorie smutečních obřadních síní - typologický druh, který v socialistickém Československu nahradil pro systém nežádoucí sakrální objekty. Smuteční síně většinou neprošly žádnou radikální přestavbou, tato typologická kategorie tedy představuje skupinu formálně i materiálově nejlépe dochovaných staveb, kvalitativně povýšených také spoluprací s výtvarníky. Proto byla tématu smutečních obřadních síní věnovaná samostatná kapitola v publikaci.

Další samostatná kapitola díky absolutní výjimečnosti je o vězeňské projektové složce, tzv. Basoprojektu, kde pracovala řada vynikajících, režimu nepohodlných architektů a inženýrů. Jejich tvůrčí práce byla využívána pro investice nejvyšších stranických orgánů.

Další publikace v rámci projektu

Součástí projektu je taktéž ediční řada čtyř monografií podrobně se věnujících vybraným stavbám. Zakoupit si je můžete na našem e-shopu NPÚ.

3D modely

Nádraží Ostrava-Vítkovice

Obchodní dům Prior / Kotva

Hotel Intercontinental

Transgas

Umělecká výzdoba staveb

Do 3D modelů byly taktéž převedeny umělecké výzdoby staveb, které vznikly díky blízké fotogrammetrii. Zveřejněny jsou na těchto stránkách Sketchfab v profilu speciálně vytvořeném pro potřeby projektu MA6070. Lze je libovolně prohlížet, zjistit základní údaje a sdílet pomocí sociálních sítí s přáteli.


Více o výzkumném projektu a architektuře 60. a 70. let v českém prostředí se dozvíte na webových stránkách MA6070.