Mezinárodní konference: Architektura 60. a 70. let 20. století a památková péče

Dlouho očekávaná mezinárodní konference s názvem Architektura 60. a 70. let 20. století, která musela být s ohledem na pandemickou situaci minulý rok zrušena, se bude konat v novém termínu 13. října 2021 v Nové budově Národního muzea. Vstup na konferenci je zdarma po předchozí registraci.

   

Stavby vzniklé v 60. a 70. letech minulého století představují významnou etapu v dějinách české architektury. Proměny architektury poválečného období se celosvětově odvíjely od hledání stylu a vývoje materiálů i technologií. V zemích východního bloku tyto proměny přímo souvisely s proměnami politické scény. Architektura se stala výkladní skříní socialistické společnosti. Právě proto si stavby z tohoto období později vysloužily nálepku „ideologické“ a jejich architektonická kvalita byla dlouhodobě nedoceňována.

Otázkami, čím je pro nás architektura brutalismu, bruselského slohu a normalizační doby dnes, jak ji prezentovat a chránit, se bude zabývat konference Národního památkového ústavu, která se uskuteční 13. října v Nové budově Národního muzea.

REGISTRACE

 

Mezinárodní konference s názvem Architektura 60. a 70. let 20. století a památková péče završuje pětiletý projekt Národního památkového ústavu, který se zaměřil na výzkum v současnosti nejohroženější skupiny hmotného kulturního dědictví – moderní architektury 2. poloviny 20. století. Cílem projektu je ukázat, že stavby z tohoto období mnohdy vykazují formální, architektonické a materiálové hodnoty vysoké úrovně a že snaha o jejich zachování příštím generacím jako dokladu hmotného a kulturního svědectví doby je smysluplná a oprávněná.

Konference je přístupná i široké veřejnosti, příspěvky přednese například generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková, profesor Rostislav Švácha z Ústavu dějin umění AV ČR nebo profesor Petr Vorlík z Fakulty architektury ČVUT. Přednášky se budou věnovat tématům památkové ochrany poválečné architektury, postavení architektury i architektů v Československu v 60. a 70. letech, popularizaci i možnostem virtuální prezentace. Reflektována bude památková ochrana těchto staveb i v mezinárodních souvislostech a v závěru konference bude představen projekt „Kulturáky“, který popisuje fenomén kulturních domů ze sociokulturního hlediska.

Kompletní program zde 


Dalším výstupem projektu je rovněž online výstava s názvem To nejlepší z architektury 60. a 70. let v České republice. V rámci výzkumného projektu byly také vydány čtyři publikace.

Výstava To nejlepší z architektury 60. a 70. let v České republice

Výstava s názvem To nejlepší z architektury 60. a 70. let v České republice byla v minulém roce dlouho odkládaná a zavřená kvůli koronové pandemii, nyní ji ovšem můžete navštívit alespoň virtuálně. Navštívit můžete i tuto mapovou aplikaci a prozkoumat, kde přesně se stavby nachází. Výstava, završující pětiletý intenzivní výzkum, se snaží upozornit na kvality architektury sledovaného období, přiblížit ji široké veřejnosti, dosáhnout posílení společenského povědomí, a tím i její ochrany a řádné péče. Výzkum se zabýval moderní architekturou mezi roky 1960–1980 v rámci programu NAKI II. Jeho součástí je i vydaný dvousvazkový katalog Architektura 60. a 70. let v České republice, který je možný zakoupit v e-shopu NPÚ.

Publikace

V rámci výzkumného projektu byly v jednotné ediční řadě vydány čtyři monografie, věnující se podrobně vybraným stavbám. Zakoupit si je můžete na našem e-shopu NPÚ.

 

Spolupořadatelem a partnerem mezinárodní konference je Národní muzeum.