Britská organizace The Friends of Czech Heritage je v užším výběru na evropskou cenu za kulturní dědictví

Evropská komise a Europa Nostra oznámili nominace projektů na cenu ILUCIDARE pro rok 2020, která je udílena za výjimečné příklady inovace a diplomacie založené na kulturním dědictví po celé Evropě. Do užšího výběru se dostala i charitativní organizace The Friends of Czech Heritage, dlouholetý partner Národního památkového ústavu.

Organizace The Friends of Czech Heritage patří mezi jednu z nejaktivnějších a nejefektivnějších zahraničních organizací, které dlouhodobě působí v České republice a podporují české kulturní bohatství. Zaměřuje se na podporu projektů památkové péče, ať už jde o budovy, zahrady či parky a jejich zařízení. Poskytuje granty na projekty záchrany, organizuje dobrovolnické skupiny a podporuje mezinárodní spoluprácivzdělávací akce. Spolupracuje s místními organizacemi, úřady i dobrovolníky, od začátku svého působení v ČR úzce spolupracuje s Národním památkovým ústavem.

„S The Friends of Czech Heritage pojí NPÚ dlouholetá vynikající spolupráce. Díky jejich úsilí, tvrdé práci i finanční podpoře se podařilo zachránit a obnovit mnoho českých památek,” uvedla dříve generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková.

Posledním takovým projektem je například tzv. Mauricovna, která od 50. let minulého století zchátrala natolik, že zůstalo dochováno jen obvodové zdivo, a kterou se díky Friends of Czech Heritage podařilo zachránit. Za celou dobu působení udělila organizace peněžní dary více než 45 projektům a uskutečnila 28 dobrovolnických brigád. Jedním z nejvýznamnějších projektů, ke kterým organizace přispěla, je záchrana zámku v Uherčicích, kde hrozilo bezprostřední zřícení stropu v banketním sálu. Britská organizace zajistila vysokou finanční podporu na nutné práce a v další fázi se jejich dobrovolníci podíleli na opravě schodů a obelisku v zámeckém parku. Dalšími podpořenými památkami jsou také například hrad Karlštejn, zámky Lysice, Mnichovo Hradiště nebo Jaroměřice nad Rokytnou.

Zvláštní cena ILUCIDARE je podpořena programem Evropské unie pro výzkum a inovace. Je udělována v rámci evropských cen za kulturní dědictví – Ocenění Europa Nostra. Tyto ceny jsou považovány za nejprestižnější v oboru a jsou pořádány od roku 2002 organizací Europa Nostra a Evropskou komisí. Vybírány jsou výjimečné projekty, příklady inovací a mezinárodních vztahů založených na kulturním dědictví.

Do užšího výběru na Zvláštní ceny ILUCIDARE v kategorii Evropské ceny za kulturní dědictví bylo dohromady nominováno šest projektů:

 Inovace v kulturním dědictví 

Diplomacie v kulturním dědictví