NPÚ ocenil spolupráci s britskou organizací Friends of Czech Heritage

The Friends of Czech Heritage, nepodléhá CC

Národní památkový ústav ocenil spolupráci s britskou charitativní organizací The Friends of Czech Heritage, která pomáhá zajišťovat prostředky na záchranu a obnovu památek v České republice a podporuje mezinárodní spolupráci, sdílení odborných znalostí a výměnu zkušeností. „Jejich činnost plně podporuji a velmi si jí vážím,“ uvedla generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková.

„S Friends of Czech Heritage pojí NPÚ dlouholetá vynikající spolupráce. Díky jejich úsilí, tvrdé práci i finanční podpoře se podařilo zachránit a obnovit mnoho českých památek,“ dodala generální ředitelka NPÚ s tím, že posledním takovým projektem je tzv. Mauricovna, která od 50. let minulého století zchátrala natolik, že zůstalo dochováno jen obvodové zdivo, a kterou se díky Friends of Czech Heritage podařilo zachránit.

Spolupráce, ať už odborné či přímo při záchraně jednotlivých památek, si cení i samotná britská charitativní organizace. „Národní památkový ústav nám poskytl velmi cennou podporu, díky čemuž jsme postupně navázali vzájemnou úzkou spolupráci. Využili jsme nových možností, jako je zapojení našich dobrovolníků do projektů NPÚ, kde jsme pomáhali s celou řadou památkových obnov. Pomoc, kterou jsme dostali od NPÚ, byla velmi významná pro rozvoj naší práce v České republice,“ ocenil předseda The Friends of Czech Heritage Peter Jamieson.

Organizace The Friends of Czech Heritage usiluje o zachování kulturního dědictv, ať už jde o budovy, zahrady a parky či jejich zařízení. Zaměřuje se na objekty historického, vědeckého, estetického a společenského významu na území České republiky. Poskytuje granty na projekty záchrany kulturního dědictví, organizuje dobrovolnické pracovní skupiny, vzdělávací akce a podporuje podobná dobrovolná hnutí v České republice. S Národním památkovým ústavem spolupracoval například na obnově zahrady zámku ve Vizovicích, podpořili i další projekty v Uherčicích, Krásném Dvoře, Jaroměřicích nad Rokytnou či v klášteře v Kladrubech.