Zemřel architekt, malíř a pedagog Aleš Navrátil

V pondělí 9. září 2019 nás opustil vynikající pedagog, malíř a architekt Aleš Navrátil (1946–2019), jedna z výrazných osobností Fakulty architektury VUT posledního čtvrtstoletí.

Vynikal svým kulturním rozhledem, ze kterého štědře rozdával dychtivým studentům, a radostí z tvorby. Je to jen několik měsíců, kdy byly jeho obrazy za mimořádného zájmu veřejnosti zapůjčeny a inaugurovány v prostorách přednáškové budovy Metodického centra moderní architektury v Brně. Další jeho obrazy zdobí interiéry fakulty architektury VUT v Brně, stejně jako reliéf Leoše Janáčka.

Brněnská umělecká  komunita ztrácí v Aleši Navrátilovi mimořádnou osobnost výjimečného temperamentu, s nímž šířil s neumdlévající energií a "živočišností" nadšení pro krásu a umění.

Budeme ho velmi postrádat.

Věnujte, prosím, jeho památce laskavě tichou vzpomínku.

Vladimír Šlapeta
za NPÚ, MCMA v Brně