Průvodce pražskou archeologií vydán již podruhé

Archeologové a dokumentátoři při své terénní práci - příklad z prostředí Malé Strany (foto M. Kalíšek, 2005)

Druhého, upraveného vydání se dočkala mimořádná a úspěšná odborná, populárně vědecká publikace pro širokou veřejnost Průvodce pražskou archeologií : Památky známé, neznámé i skryté. První kolektivní dílo sedmnácti pražských archeologů, kteří se dlouhá léta systematicky věnují výzkumu české metropole, zaznamenala mimořádný úspěch při svém prvním vydání na konci roku 2017.

Ve zdar a kladné přijetí unikátního průvodce, který širokou veřejnost s hlubším zájmem o archeologickou minulost našeho hlavního města seznamuje populárně naučnou formou s památkami více či méně známými, ale i těmi neznámými a očím obyvatel skrytými, jeho editoři a autoři do určité míry doufali. Po jeho uvedení na trh v únoru 2018 však bylo záhy zřejmé, že prvních dva tisíce výtisků stačit nebude.

Archeologický ústav Akademie věd ČR, Praha, a Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze, k radosti mnohých vážných zájemců, na které se při prvním vydání již nedostalo, vydalo v listopadu 2018 za finanční spoluúčasti Muzea hlavního města Prahy druhý náklad v celkovém počtu 1500 výtisků, z nichž přibližně polovina je k dostání v pražském knihkupectví a informačním centru NPÚ, Na Perštýně 12, Praha 1.

Druhé vydání vyhlíží na první pohled stejně jako první, ale velmi pozorný čtenář najde několik drobných úprav a doplňků, které se přirozeně nabízely při této příležitosti k zanesení do druhé verze textu. Nejedná se však o žádná závažná „errata“, ale vesměs spíše vylepšení grafiky. I to svědčí o tom, že již první vydání bylo předáno čtenářům jako vynikající publikační výstup a jejich spokojenost a četné ohlasy to jen potvrzují.

 

O Průvodci pražskou archeologií se dočtete blíže nejen na stránkách NPÚ, ale i na webu ARÚP, na webu Praha archeologická, na webu archeologů z pražského pracoviště NPÚ a také ve Wiki projektech, kde si obzvláště zaslouží pozornost rozsáhlý seznam ohlasů v médiích a popularizačních časopisech.

Jedním z těch rozsáhlejších je článek Středověká Praha očima archeologů v předposledním 75. čísle časopisu Tajemství české minulosti, který na úvod rozhovoru se dvěma hlavními editory Průvodce, dr. Ivanou Boháčovou a dr. Jaroslavem Podliskou, upozorňuje na možnost srovnání s podobnými tituly v evropském měřítku: „Průvodce pražskou archeologií ... oceňují odborníci i širší veřejnost a je unikátní i v evropském kontextu – podobně koncipovanou knihu známe například z Říma nebo menšího Řezna. ... Součástí je bohatý a často nikdy nepublikovaný obrazový doprovod, a protože v Průvodci bylo nutné šetřit místem, můžete fotografie a plánky v kvalitnějším rozlišení najít na webovém portálu www.praha-archeologicka.cz.“

Na stránkách Studia mediaevalia Bohemica 9, 2017/1, s. 132–133 Průvodce pražskou archeologií recenzoval Martin Musílek, který vyzdvihl prostorovou i mentální interakci, která dává publikaci zcela jiný rozměr: „Publikace svou koncepcí představuje zcela nový formát. Dlouholeté bádání o dějinách města je zde prezentováno vizuálně přitažlivým a čtivým způsobem. Propojení dílčích lokalit s webovým portálem navíc umožňuje reagovat na nejnovější archeologické výzkumy či posuny v našem vnímání nebo interpretaci dějin města. Formát průvodce doslova vybízí čtenáře, aby si knihu vzali s sebou do terénu a zde uvedené informace konfrontovali přímo s vybranou památkou nebo objektem.“

Nelze než souhlasit s Davidem Mertou z Archaia Brno, který do webového zápisníčku 12. října 2018 napsal ve vzpomínce na první vydání: „Už dopředu píšu, že jsem na ní marně hledal pihu na kráse. ... Nezbývá tedy než autorům poblahopřát k vydání takovéto publikace. ... Doporučuji všem, co publikaci nemají, pražským i mimopražským aby si ji rozhodně zakoupili, nedávno vyšel ohlášený dotisk. Neprohloupíte a dovíte se tak o Praze i to, co nevíte! Je to publikace určená dle mého názoru nejen pro laiky, ale i pro ty, jež si říkají odborníci a vůbec pro všechny, co je archeologie baví a zajímá.“

Ivana Boháčová ve výše jmenovaném rozhovoru pro časopis Tajemství české minulosti v souvislosti s dosud koncipovanými a vydávanými dějinami hlavního města českého státu říká: „Poprvé představujeme Prahu z jiného pohledu, přičemž těžíme z objevů archeologů, kteří se studiu jejího vývoje věnují už téměř celé století. Metropole se najednou ocitá v úplně jiném světle. ... Praha disponuje hodnotnými památkami dochovanými na místě nálezu, mám na mysli například základy nejstarších pražských kamenných a výjimečně i dřevěných staveb. Ovšem k dřevěnému srubu datovanému před polovinu 10. století či nejstarší hradbě, jež se nacházejí pod hradním nádvořím, se běžný návštěvník v podstatě z bezpečnostních důvodů nedostane. Díky Průvodci si o nich může přečíst.“

 

Souhrnné informace

Průvodce pražskou archeologií. Památky známé, neznámé i skryté
2. upravené vydání

Editoři: Ivana Boháčová – Jaroslav Podliska

Autorský kolektiv:  Ivana Boháčová, Tomasz Cymbalak, Jarmila Čiháková, Zdeněk Dragoun, Jan Hasil, Jan Havrda, Petr Juřina, Vojtěch Kašpar, Filip Laval, Katarina Mašterová, Jaroslav Podliska, Veronika Staňková, Petr Starec, Miroslava Šmolíková, Michal Tryml, Martin Vyšohlíd, Anna  Ždárská

Rozsah: 336 str.; náklad: 1500 ks; obsah ke stažení; plakát ke stažení

Vydal:
Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha, v. v. i. ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a za finanční podpory Muzea hlavního města Prahy


K zakoupení:

Knihkupectví a informační centrum Národního památkového ústavu, Na Perštýně 12, Praha 1 – Staré Město, www.npu.cz/knihkupectvi

Knihovna Archeologického ústavu AV ČR, Praha, Letenská 4, Praha 1 - Malá Strana; více informací viz knihovna na www.arup.cas.cz

Muzeum hlavního města Prahy, prodej publikací v hlavní budově 

 

Kontakt:

  • Mgr. Andrea Holasová, pracovnice vztahů k veřejnosti, redaktorka, NPÚ, ÚOP v Praze, 234 653 120, 776 178 914, holasova.andrea@npu.cz
  • Za ARÚP: Mgr. Jaroslav Řídký, Ph.D., ridky@arup.cas.cz