Na zámku Litomyšl byla ukončena první fáze stavební obnovy

SZ Litomyšl - střecha po obnově

Návštěvníkům státního zámku Litomyšl se otevírají nové interiéry, včetně nejstaršího divadelního sálu, zámecké kuchyně a moderně pojaté expozice pod názvem Proč je zámek UNESCO. Novinkou je také celoroční provoz této památky. Zásadními úpravami prošel zámek díky projektu IROP pod názvem Zámek Litomyšl – Božský zámek, který dnes slavnostně zakončili ministr kultury Martin Baxa, generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková a další hosté.

„Těší mne, že jsme dokončili další významnou obnovu z evropských peněz a shodou okolností přesně v době, kdy si připomínáme 200 let od narození Bedřicha Smetany, jednoho z našich největších hudebních velikánů a litomyšlského rodáka.  Zámek prošel významnou obnovou, díky které se nejenom výrazně zlepšil jeho technický stav, ale jsem si jist, že se zvýší návštěvnost i atraktivita celého regionu.  Zámek nabídne nové prohlídkové okruhy a celoroční provoz, který jistě ocení nejenom čeští, ale i zahraniční turisté.  Děkuji všem, kteří se na obnově zámku podíleli a jsem velmi rád, že se nám daří uchovávat naše kulturní dědictví i pro další generace,“ řekl při slavnostním otevření ministr kultury Martin Baxa.

„Zakončujeme projekt, který přinesl nejenom obnovu krovů, střešního pláště a komínů včetně záchrany jejich sgrafitové výzdoby, ale i obnovu části historických interiérů. To vše v roce, kdy si připomínáme 25 let od zápisu zámku Litomyšl na Seznam světového dědictví UNESCO. I s ohledem na toto výročí jsme připravili novou interaktivní expozici Proč je zámek UNESCO, která představuje architekturu zámku, jeho stavební historii, sgrafitovou výzdobu a jeho památkové hodnoty. Během rozsáhlé obnovy zámek zůstal přístupný návštěvníkům a souběžně probíhá také další etapa obnovy, kterou bychom měli ukončit v roce 2027,“ uvedla generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.

V rámci projektu byly v letech 2023-2024 obnoveny krovy, střešní plášť na celé budově zámku, byla restaurována sgrafitová výzdoba komínů. Ve 2. a 3. patře zámku byly obnoveny původní historické interiéry, přičemž jednou z obnovených místností je divadelní sál z roku 1767, kde Valdštejnové plánovali domácí divadlo – náznaková expozice připomene návštěvníkům tento zamýšlený cíl, který byl v minulosti překažen požárem. Další obnovené historické interiéry, které představují bydlení dalších členů hraběcí rodiny Valdštejnů a jejich hostů, se návštěvníkům představí ve zcela novém prohlídkovém okruhu s dočasným označením „Novinky po rekonstrukci“. Ten bude v budoucnu rozšířen o další interiéry, které procházejí postupnou obnovou z vlastních finančních zdrojů NPÚ, aby vznikl ucelený okruh představující již zmíněné téma. Tento okruh se také v budoucnu stane základním okruhem pro zimní měsíce. V přízemí zámku byl obnoven tzv. Sloupový sál, který je bývalou zámeckou kuchyní – té byla vrácena historická podoba; kuchyní je umožněn průchod na věž. Moderně pojatou expozici Proč je zámek UNESCO mohou zájemci navštívit po absolvování jakéhokoliv jiného okruhu – k zakoupené vstupence jim bude automaticky vydána i bezplatná vstupenka do této expozice. Ta je kromě multimediálních efektů a modelem historického lešení tvořena komiksem, čímž cílí (nejenom) na mladou generaci a dětské návštěvníky. Stavebními zásahy prošel také prostor, který je využíván Městskou obrazárnou Litomyšl, na své místo se vrátil pokoj komorníka. Byly obnoveny víceúčelové prostory v přízemí, které jsou využívány ke kulturním akcím či pronájmům. Pokladna se přeměnila v moderní návštěvnické centrum.  Byl modernizován požární a zabezpečovací systém, došlo k modernizaci technického zařízení (silnoproudé a slaboproudé instalace, osvětlení). V rámci vlastních zdrojů NPÚ došlo k rekonstrukci hlavního sociálního zařízení pro návštěvníky.

Jedním z klíčových výstupů projektu Zámek Litomyšl – Božský zámek je vytvoření plošiny, která umožní přístupnost expozic v patrech i pro osoby s omezenou pohyblivostí. Zásadní je také zavedení celoročního provozu zámku – mimo hlavní návštěvnickou sezonu (duben-říjen) bude otevřen i ve čtvrtek, pátek a sobotu; během adventních víkendů i v neděli.

Nové prohlídkové trasy „Proč je zámek UNESCO“ a „Novinky po rekonstrukci“ se návštěvníkům zpřístupnily 1. června. Doplňkový okruh, který bude tvořen kuchyní a výstupem na věž, se otevře 1. července. Obnovený pokoj komorníka, který byl v 80. letech 20. století přebudován na toalety, se připojil k základnímu okruhu „Zámek za Valdštejnů“, čímž se mu navrátil historický význam.

Projekt Zámek Litomyšl – Božský zámek byl financován z IROP (Integrovaného regionálního operačního programu Evropské unie), prioritní osa 3.  - Specifický cíl 3.1. - Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, výzva č. 52 - Revitalizace vybraných památek II.

Celkové výdaje dosáhly 264 829 282 Kč vč. DPH. Z toho dotace EU činila 207 271 697 Kč, ze státního rozpočtu bylo použito 36 577 3583 Kč, ze zdrojů Ministerstva kultury 17 940 343 Kč a vlastní výdaje NPÚ činí 3 039 883 Kč. Administrace projektu a stavební práce probíhaly od roku 2022 a byly ukončeny letos k 31. květnu.