Záchranný archeologický výzkum na Kostelním náměstí v Ostravě

Archeoložka Barbara Marethová, vedoucí archeologického výzkumu

Záchranný archeologický výzkum na Kostelním náměstí v Ostravě provádí Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, Archaia Brno a Ostravské muzeum. Výzkum předchází výstavbě polyfunkčního domu VÁCLAV a potrvá do konce roku 2023. Development projektu zajišťuje společnost ANTRACIT Management a generálním dodavatelem aktuálně realizované etapy je stavební skupina HSF System.

V úterý 12. září výzkum i získané nálezy prezentovali archeologové médiím.

Čtyři původní středověké parcely podél ulic Kostelní a Střelniční (domy čp. 13, 14, 8 a 9) se řadily mezi tzv. velkoměšťanské domy. Jejich majitelé měli právo vařit pivo a čepovat víno. Předpokládáme, že tyto domy tvořily nejstarší jádro města a jeho prvotní zástavbu. Kostelní ulice byla také jednou z nejstarších ulic Moravské Ostravy a hlavním komunikačním tahem navazujícím na cestu z Moravy do Slezska. A to až do roku 1842, kdy byla středem náměstí prodloužena ulice Hlavní, dnes třída 28. října.

V bezprostředním sousedství zkoumané plochy se nachází farní kostel sv. Václava, poprvé v písemných pramenech zmíněný v roce 1297. Postaven byl zřejmě již krátce po lokaci města, tedy ve 2. polovině 13. století jako jednolodní stavba s pravoúhlým presbytářem.

Předpokládáme, že ve středověku byla veškerá zástavba města (s výjimkou kostela a radnice) postavena ze dřeva. Na mapách stabilního katastru z roku 1833 již vidíme, že jsou domy zděné. Domy čp. 13 a 14 v ulici Kostelní pak měly podloubí. Regulační plán pro ulice Velkou a Kostelní z roku 1836 ukazuje, že podloubí domu čp. 14 bylo zděné, klenuté, nesené třemi hranolovými pilíři. Zatím podloubí domu čp. 13 bylo dřevěné, nesené třemi drobnými hranolovými pilířky.


Více informací: Petra Batková, batkova.petra@npu.cz, +420 724 474 537