Vedoucí Metodického centra zahradní kultury v Kroměříži

Ředitelka Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Kroměříži vypisuje otevřené výběrové řízení na jmenovanou pozici vedoucí/ho Metodického centra zahradní kultury v Kroměříži, Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Kroměříži.

Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži (dále „MCZK“) je organizační jednotkou Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Kroměříži (dále „NPÚ, ÚOP v Kroměříži“). Centrum rozvíjí odbornou a metodickou činnost na úseku péče o historickou zeleň a památky zahradního umění směrem k odborné i laické veřejnosti. Působnost centra zahrnuje území celé ČR i aktivní rozvoj mezinárodní spolupráci a komunikaci v daném oboru.

Náplň práce:

 • zodpovídá komplexní činnost a koncepci Metodického centra zahradní kultury v Kroměříži, včetně přípravy a tvorby rozpočtu MCZK,
 • činnost MCZK zahrnuje především:
  • metodickou činnost v oblasti péče o památky zahradního umění, zejména přípravy, schvalování a hodnocení odborných metodických materiálů, odborných statí, edukačních programů, přednášek, pracovních seminářů a konferencí, poskytování konzultací apod.,
  • edukační činnost v oblasti prezentace památek zahradního umění široké laické veřejnosti,
  • odbornou pomoc pro výkon památkové péče na území Zlínského kraje v souladu se zákonem o státní památkové péči (zákon č. 20/1987 Sb., v platném znění),
  • odbornou spolupráci a metodickou pomoc na úseku péče o památky zahradního umění ve správě NPÚ,
  • vědecko-výzkumnou činnost v oblasti památek zahradního umění,
  • rozvoj spolupráce NPÚ se zahraničními subjekty v oblasti památek zahradního umění.

Požadavky na uchazeče:

 • vysokoškolské vzdělání zahradního, ekonomického nebo univerzitního směru,
 • praxe v oboru předepsaného vzdělání min. 6 let,
 • aktivní znalost anglického nebo německého jazyka slovem i písmem,
 • flexibilita, samostatnost, zodpovědnost,
 • administrativní a organizační schopnosti,
 • manažerské a komunikační dovednosti,
 • prokazatelnou zkušenost s řízením týmu (praxe v řídící pozici min. 3 roky),
 • kreativní přístup k řešení pracovních otázek a problémů,
 • řidičský průkaz skupiny B, aktivní schopnost řízení a ochota řízení služebního vozu,
 • znalost práce na PC,
 • praxe či další vzdělání v oblasti pedagogiky, prezentace a interpretace kulturního dědictví, památkové péče výhodou.

Místo výkonu práce: Kroměříž, s působností pro celou ČR

Předpokládaný termín jmenování na danou pozici: leden 2020

Nabízíme:

 • stabilitu státní příspěvkové organizace,
 • platové zařazení a ohodnocení dle zák. č. č. 262/2006 Sb. a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., plat. třída 13,
 • pět týdnů dovolené,
 • možnost dalšího vzdělávání,
 • zaměstnanecké benefity (služební mobil a výhodné tarify pro rodinné příslušníky, příspěvek na stravování, volný vstup na všechny památkové objekty spravované NPÚ i pro rodinné příslušníky),
 • zaměstnání v příjemném prostředí a kreativní práci s kvalifikovaným týmem spolupracovníků.

Typ smluvního vztahu: Jmenování na pozici vedoucí/ho MCZK územního odborného pracoviště, Národního památkového ústavu v Kroměříži na plný úvazek na dobu jednoho roku s možností prodloužení na dobu neurčitou.

Požadavky na obsah přihlášky:

 • průvodní dopis (přihláška),
 • motivační dopis,
 • návrh koncepce činnosti MCZK,
 • strukturovaný profesní životopis a kontaktní údaje.

Podmínkou pro jmenování vybraného uchazeče je doložení následujících dokumentů:

 • úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • doložení občanské bezúhonnosti výpisem z rejstříku trestů ne starším tří měsíců.

Požadavky na podání přihlášky: Přihlášku se všemi požadovanými doklady doručte (poštou nebo osobně) v zalepené a neporušené obálce nejpozději do 15. listopadu 2019 do 11 hodin na podatelnu, adresa:

Národní památkový ústav,
územní odborné pracoviště v Kroměříži
k rukám Ing. Nelly Komendové, ředitelky
Riegrovo nám. 3228/22
767 01 Kroměříž

Na obálku vyznačte: „NEOTVÍRAT: Výběrové řízení na pozici vedoucího MCZK při NPÚ, ÚOP v Kroměříži“


Informace k organizaci výběrového řízení:
Výběrové řízení bude probíhat ve dvou kolech. Úspěšní uchazeči z prvního kola budou pozváni na druhé kolo, které bude probíhat formou pohovoru před výběrovou komisí jmenovanou ředitelkou NPÚ, ÚOP v Kroměříži.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez uvedení důvodu. Podáním přihlášky do výběrového řízení dává zaměstnanec souhlas se zpracováním osobních údajů dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, za účelem realizace tohoto výběrového řízení, které zahrnuje také předání kompletní přihlášky členům výběrové komise, která bude jmenována v souladu s vnitřními předpisy organizace. Kompletní přihlášky budou uchazečům po konci výběrového řízení vráceny do 1 měsíce po ukončení výběrového řízení. Přihláška vybraného uchazeče, který byl jmenován, bude založena do jeho osobního spisu.
 

Kontaktní osoba: Renata Klenovská, DiS., e-mail: klenovska.renata@npu.cz, tel: 775 442 278