Postupme si dále! 2. Mnoho podob interpretace. Metodika inovativních přístupů k prezentaci a interpretaci historických interiérů a exteriérů

Podrobné informace

Kategorie:

Metodiky

Rok vydání:

2022

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

česky

Počet stran:

260

ISBN:

978-80-7480-170-9

catalog Tištěná verze

0 Kč

Nedostupné

document--pdf PDF

0 Kč

PDF 14,74 MB

Stáhnout

Metodika je snahou o revitalizaci a inovaci průvodcovské služby v prostředí historických památek ve správě NPÚ. Tato publikace navazuje na I. díl metodiky Rozvíjíme tradici aneb Od výkladu k interpretaci a jejím účelem je poskytnout nápady, inspirace a metodické postupy, jak doplňovat a proměňovat zaběhnuté způsoby prezentace a interpretace památek a to včetně forem, které vytvářejí paralelu či alternativu prohlídkám s průvodcem. Zohledňuje zahraniční zkušenosti a mezioborové vhledy.

Metodika je určena zejména pracovníkům kulturních institucí zabývajících se prezentací kulturního dědictví: předně zaměstnancům Národního památkového ústavu, kteří působí v oblasti návštěvnického provozu – kasteláni, vedoucí návštěvnického provozu, stálí a sezónní průvodci, edukátoři v kultuře aj. Právě tak ale může být zdrojem inspirace pro personál zajišťující zpřístupnění památek v obecním či soukromém vlastnictví, případně ve správě jiné státní nebo nestátní organizace. Pojem kulturního dědictví totiž není determinován vlastnickými vztahy. Rozhodující je zde spíše to, jakým způsobem je přistoupeno k jeho zpřístupňování veřejnosti. V neposlední řadě lze mezi budoucí čtenáře uvést pracovníky v oblasti turistického ruchu, akademickou obec, nebo studenty relevantních studijních oborů. Škála uživatelů je dána tím, že interpretace kulturního dědictví je kolektivním úsilím.

Obsah:
Úvod

Komu je metodika určena?

Cíle metodiky

Základní pojmy aneb abychom si rozuměli

I. Východiska

 • 1.1 Inovativní postupy prezentace a interpretace kulturního dědictví
 • 1.2 Domácí a zahraniční literatura

II. Inspiromat

Část A. Mnoho způsobů interpretace

 • 2.1 Volné prohlídky památek
 • 2.2 Prohlídky s odborníkem
 • 2.3 Prohlídky s dílnou a ukázkou řemeslného postupu
 • 2.4 Prohlídky s posezením, pohoštěním a diskusí
 • 2.5 Současné umění a památky
 • 2.6 Živé umění interpretující památky
 • 2.7 Storytelling: Vypravěčství
 • 2.8 KostýmovaneÅL prohlídky a living history
 • 2.9 Smyslová interpretace v historickém prostředí

Část B. Digitální interpretace

 • 2.10 Audioguide
 • 2.11 Mobilní digitální průvodce
 • 2.12 Geocaching
 • 2.13 Videoprezentace památek
 • 2.14 Živá on-line prohlídka
 • 2.15 Virtuální panoramatické prohlídky
 • 2.16 Videomapping: světelná a zvuková interpretace

III. Závěr : Co je třeba rozvinout, aby bylo možné metodiky snáze uplatnit v praxi?

Seznam literatury a zdrojů

Summary: Many forms of interpretation

Přílohy

 • Příloha 1: Varianty volného zpřístupnění památky
 • Příloha 2: Přehled specifických vzdělávacích potřeb zdravotně znevýhodněných návštěvníků
 • Příloha 3: Kostým

Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat