Zprávy památkové péče 2/2021

Podrobné informace

Rok vydání:

2021

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

136

catalog Tištěná verze

185 Kč

skladem

Koupit

Zprávy památkové péče se v tomto čísle zaměřují na památkovou péči druhé poloviny 19. a počátku 20. století a její současné hodnocení.

Čtenář v zde najde příspěvky z konference „František Schmoranz starší (1814–1902): architekt, stavitel a památkář“, která se uskutečnila v listopadu 2020. Úvodní příspěvek Ivo Šulce seznamuje s aktuálním stavem poznání slatiňanského rodu Schmoranzů. Další dva příspěvky Vojtěcha Barcala a Kristýny a Jana Uhlíkových se věnují působení Františka Schmoranze st. ve Vysokém Mýtě, a to jak památkám, které obnovoval a přestavoval v puristickém duchu (například kostel sv. Vavřince), tak jeho vlastní architektonické tvorbě. Časopis sleduje i širší souvislosti: studie Milana Němečka přibližuje tvorbu nejstaršího syna zakladatele rodu, Františka Schmoranze mladšího, který mimo jiné uspěl v Palestině a Egyptě. Pohled na dobovou architektonickou tvorbu a památkářskou praxi v dalších mimopražských regionech přinášejí články Jana Galety o dobové praxi v Moravské Ostravě a Jany Marešové o působení schwarzenberského architekta Jana Sedláčka. Studie Marka Krejčího se věnuje sboru konzervátorů c. k. Ústřední komise v rakouské části monarchie. Mimo schmoranzovské téma najde čtenář v čísle i další z článků Pavly Cenkové o architektuře Brna, tentokrát zaměřený na Dolnopolní ulici. Jiří Juchelka a Ondřej Klápa se zabývají terénní identifikací aktivit 2. světové války pomocí nedestruktivních archeologických metod.