Zkoumání historických staveb

Podrobné informace

Rok vydání:

2011

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

311

ISBN:

978-80-86516-41-7

470 Kč

Rozebráno

Kniha určená odborníkům i poučené veřejnosti popisuje v první části základy jednotlivých průzkumných metod, v druhé části  pak na konkrétních příkladech ukazuje jejich aplikaci.

 Obsah:
 
  • Stavebněhistorický průzkum a památková péče
  • Dějiny a současnost stavebněhistorického průzkumu
  • Jak se stát stavebním historikem
  • Druhy průzkumů historických staveb

     Stavebněhistorický průzkum (SHP)

     Operativní průzkum a dokumentace (OPD)

     Archeologický výzkum (AV)

     Restaurátorský průzkum (RP)

     Resportizace a inventarizace (PI)

     Stavebně-technický průzkum (STP)

     Plošný  průzkum (PP)

  • Přírodovědné a technické metody průzkumu (archeometrie)

      Dendrochronologie

      Termoluminiscence

      Radiouhlíková metoda datování

      Petrografie

      Chemicko-technologický průzkum

      Termovize

      Přenosný rentgen

      Endoskopie

      Trasologie

      Letecký průzkum

      Geofyzikální průzkum

  • Příklady z praxe výzkumu historických staveb
  • Slovníček odborných výrazů

      

Kniha je jedním z výsledků plnění výzkumného záměru MK0703233303 Odborné poznávání, vědecké hodnocení, dokumentování a evidence nemovitého kulturního dědictví, identifikace statků, které mohou být chráněny (2005-2011).

Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si jak nakupovat