Podrobné informace

Rok vydání:

2020

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

223

ISBN:

978-8087674-33-8

catalog Tištěná verze

0 Kč

Nedostupné

Publikace – kritický katalog výstavy – je jedním z výstupů projektu Ochrana a regenerace zeleně veřejných prostranství a vnitrobloků pražských památkových zón (DG16P02R045), který byl ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. řešen v letech 2016–2020. Představuje vývoj zeleně veřejných prostranství a vnitrobloků v kontextu vývoje území pražských památkových zón, urbanistických souborů, které obklopují pražskou památkovou rezervaci. Tyto základy městských čtvrtí vznikaly postupně, převážně po polovině 19. století, na základě vytyčených plánů. Jejich důležitou součástí byla vždy zeleň. Na území památkových zón Smíchov; Karlín; Vinohrady, Žižkov, Vršovice; Nusle; Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice a Vilová kolonie Ořechovka dokumentuje publikace vývoj kompozice jednotlivých parků, náměstí a hřbitovů. Součástí je i dendrologický rozbor těchto unikátních typů zeleně, jsou identifikovány jejich památkové hodnoty jako východisko pro stanovení principů jejich ochrany a regenerace. Specifickým typem je zeleň vnitrobloků, kde byla pozornost zaměřena na funkci, podíl a kvalitu ploch zeleně. Text je doplněn kompozičními rozbory a fotodokumentací.

Neprodejná publikace je dostupná v knihovně Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. 

Obsah:

Úvod

 • Urbanistický vývoj, analýza kompozičního vývoje a dendrologický rozbor na příkladech parkových úprav veřejných prostranství vybraných pražských památkových zón

Památková zóna Karlín

 • Park před Invalidovnou
 • Kaizlovy sady
 • Lyčkovo náměstí
 • Karlínské náměstí

Památková zóna Smíchov

 • Zahrada vily Kinských
 • Náměstí Kinských
 • Arbesovo náměstí
 • Dienzenhoferovy sady
 • Zahrada letohrádku Portheimka a náměstí 14. října
 • Park Sacré Coeur
 • Malostranský hřbitov
 • Park Mrázovka
 • Park Na Skalce
 • Park Santoška

Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice

 • Havlíčkovy sady
 • Perucká stráň
 • Náměstí Míru
 • Tylovo náměstí
 • Sady Svatopluka Čecha
 • Dětské hřiště U Vodárny
 • Park U Vodárny a sady Bratří Čapků
 • Bezručovy sady
 • Náměstí Jiřího z Lobkovic
 • Náměstí Jiřího z Poděbrad
 • Riegrovy sady
 • Rajská zahrada
 • Náměstí Winstona Churchilla
 • Park v Siwiecově ulici
 • Škroupovo náměstí
 • Mahlerovy sady a Starý olšanský židovský hřbitov
 • Žižkovo náměstí
 • Tachovské náměstí, Kostnické náměstí, Havlíčkovo náměstí, Sladkovského náměstí, Komenského náměstí, náměstí Barikád, Prokopovo náměstí
 • Olšanské hřbitovy a Nový židovský hřbitov
 • Dannerův park
 • Heroldovy sady a Vršovické náměstí
 • Náměstí Svatopluka Čecha

Památková zóna Nusle

 • Jiráskovy sady – náměstí Generála Kutlvašra
 • Náměstí Bratří Synků
 • Park Na Fidlovačce
 • Ostrčilovo náměstí

Památková zóna Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice

 • Park I. Gándhíové
 • Park Technická
 • Vítězné náměstí
 • Náměstí Interbrigády
 • Park Lotyšská
 • Park Rooseveltova
 • Šabachův park
 • Bachmačské náměstí
 • Puškinovo náměstí
 • Sibiřské náměstí
 • Náměstí Borise Němcova
 • Letenské sady – severní část
 • Hřbitov Holešovice
 • Řezáčovo náměstí
 • Strossmayerovo náměstí
 • Park sv. Kliment
 • Ostrov Štvanice

Památková zóna Vilová kolonie Ořechovka

 • Macharovo náměstí
 • Na Ořechovce × V Průhledu, Pod Ořechovkou, Střešovická, Slunná
 • Vnitrobloky pražských památkových zón

Dendrologický rozbor zeleně pražských památkových zón

Význam a postavení zeleně veřejných prostranství v pražských památkových zónách

Seznam použitých souvisejících zdrojů

Resumé


Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat