Podrobné informace

Rok vydání:

2016

Místo vydání:

Brno

Jazyk:

česky

Počet stran:

67

ISBN:

978-80-7480-068-9

199 Kč

skladem

Koupit

0 Kč

PDF 8,18 MB

Stáhnout
edice odborné a metodické publikace 

Metodika reaguje na zásadní úbytek původních historických okenních výplní u staveb, které nejsou prohlášeny za kulturní památku, ale nacházejí se v plošně chráněných územích (v památkových rezervacích a památkových zónách). Na příkladu městské památkové zóny Zlín stanovuje podmínky a doporučení pro výrobu replik a volných replik původních oken tam, kde originál byl znehodnocen, nebo v minulosti nevhodně vyměněn. Výstupy metodiky pak lze použít i u staveb v ochranných pásmech či obecně v historických územích.

Metodika je určena pracovníkům památkové péče, ať už její odborné organizaci, tak i výkonným složkám státní památkové péče. Dále je určena vlastníkům, projektantům a dodavatelům staveb. Přestože konkrétní příklady vycházejí z oken použitých v baťovské zástavbě Zlína, řadu doporučení lze analogicky využít i pro starší konstrukce oken v jiných územích. Metodika přímo navazuje na zevrubně zpracovanou publikaci obnovy okenních výplní a výkladců vydanou Národním památkovým ústavem v roce 2010. Rozvádí specifické téma výroby replik pro stavby bez památkové ochrany se zvláštním zaměřením na okna z první poloviny 20. století.

Obsah:

Cíl a uplatnění metodiky

Předmluva

1. Ochrana architektonických souborů9

 • Předválečné dokumenty
 • Poválečná reflexe
 • Dokumenty ze 70. let
 • Dokumenty z 80. let
 • Dokumenty z posledních dvou dekád

2. Vznik moderního Zlína

 • Vize individuálního bydlení
 • Zdroje „baťovského“ výrazu
 • Inovativnost ve výstavbě

3. Městská památková zóna Zlín

 • Obecně závazné právní předpisy
 • Historické výplně okenních otvorů v MPZ Zlín
 • Výměny výplní okenních otvorů v MPZ Zlín

4. Poznatky k proměnám kastlových oken

 • Vnější rám
 • Rám deštění
 • Vnitřní rám

5. Zasklení kastlových oken a problematika rosení

 • Stavebně-fyzikální pojmy
 • Vlivu způsobu zasklení na tepelně technické vlastnosti okna
 • Stavebně-technická doporučení

6. Příklad z praxe: repase okenních výplní

 • Vstupní data
 • Technologický postup repasí
 • Opatření proti mlžení skel kastlových oken

7. Opravy, repliky a výměny oken v zahraniční literatuře

8. Doporučení z hlediska památkové péče

 • Z pohledu konstrukce
 • Legislativní pohled

9. Terminologie

Seznam použité a doporučené literatury, prameny

Dokumentace a přílohy


Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat