Zprávy památkové péče 4/2019

Podrobné informace

Rok vydání:

2020

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

191

catalog Tištěná verze

185 Kč

skladem

Koupit

Závěrečné číslo 79. ročníku Zpráv památkové péče je věnováno vrcholně zajímavému tématu nejen z hlediska domácího památkového a uměleckohistorického diskurzu, ale i v mezinárodním ohledu. Přináší aktuální poznatky k památkovým dějinám a restaurování jedné z vůbec nejvýznamnějších českých památek – hradu Karlštejn. Již úvodní článek autorů Petra Skalického a Adama Pokorného si klade z hlediska dalšího bádání kruciální otázku, kterou dosavadní odborná literatura o Karlštejně reflektovala jen minimálně. Skutečně je nástěnná výtvarná výzdoba interiérů hradu, na kterou se dnes máme možnost dívat, pouze dílem středověku? Autoři se věnují druhotným malířsko-restaurátorským zásahům ve výzdobě tzv. Menší věže hradu, aby na základě vlastního průzkumu poukázali na některé tradované omyly v uměleckohistorické klasifikaci nástěnných maleb. Z hlediska technologického tyto výsledky detailně přibližují dvě následné studie Adama Pokorného o restaurátorských průzkumech nástěnných maleb a jejich technice. Další ze studií od autorů Jana Klípy, Markéty Pavlíkové a Adama Pokorného se věnuje zlaceným plastickým dekorům, unikátním výzdobným prvkům, o jejichž osvětlení v systému celkové výzdoby interiérů se autoři článku pokusili na základě detailních materiálových a technologických analýz. Své zastoupení v rámci tématu mají i dva příspěvky věnované otázkám architektonických proměn hradu. Zdeněk Chudárek předkládá na základě svého mnohaletého výzkumu vyčerpávající studii o stavebních úpravách Menší věže Karlštejna od doby jejího vzniku až po současnost. Jana Pařízková Čevonová a Marek Pařízek se pak vrací důkladnou analýzou dobových textů ke kritizovanému památkovému zákroku architekta Friedricha Schmidta na Karlštejně. Sledují vývoj jeho návrhů na zastřešení obou věží hradu a uvádí důvody, které architekta vedly k řešení podoby věží, jež určuje i současný architektonický výraz hradu. Hlavní téma již tradičně doplňují také studie a zprávy z dalších oblastí památkové péče.

Obsah:

Petr Skalický, Adam Pokorný / Editorial

In Medias Res

 • Petr Skalický, Adam Pokorný / Díváme se skutečně na středověk? K nástěnným malbám v Menší věži na Karlštejně z pohledu druhotných restaurátorských zásahů
 • Adam Pokorný, Petr Skalický / Restaurátorský průzkum nástěnných maleb v kostele panny Marie a kapli sv. Kateřiny na hradě Karlštejně
 • Adam Pokorný / K technice nástěnných maleb sakrálních prostor Menší věže hradu Karlštejna
 • Jan Klípa, Markéta Pavlíková, Adam Pokorný / Zlacené plastické dekory v kostele Panny Marie, v kapli sv. Kateřiny a ve spojovací chodbičce na hradě Karlštejně
 • Zdeněk Chudárek / Stavební proměny menší věže na hradě Karlštejně
 • Jana Pařízková Čevonová, Marek Pařízek / Ke Schmidtovu projektu podsebití na věžích hradu Karlštejna

Materiálie, studie

 • Marian Hochel / „Planoucí hvězda, která oživuje duši.“ Ikonografie Napoleonova mesianismu ve vizuálním umění první republiky a prvního císařství ve Francii
 • Kateřina Adamcová / Štuková výzdoba zadního průjezdu zámku Červený Hrádek u Jirkova – ikonografie, inspirační zdroje a otázka vztahu modelace a barevnosti štuku v období raného baroka
 • Martin Strakoš / Kulturní domy jako architektonické a památkové téma na příkladu Ostravy
 • Jakub Masák, Petr Beran, Jan Brejcha, Karel Bobek / BIM ve správě památkových objektů
 • Radek Ryšánek, Zdeněk Holý / K restaurování mobiliáře v sakristii kostela Nanebevzetí Panny Marie v Brně

Různé

 • Petr Skalický, Jiří Kaše, Hana Vltavská, Zuzana Wichterlová, Kateřina Krhánková, Hana Bělinová / Odešel restaurátor David Zeman
 • Jana Michalčáková / Dějiny umění, památková péče a technologie pro materiálové průzkumy. Nový doktorský studijní program na Univerzitě Palackého v Olomouci
 • Kateřina Samojská / Novinky v oddělení dalšího vzdělávání NPÚ a výhledy na rok 2020
 • Jana Tichá, Martin Pácal / Jihlavské renesanční domy a specifika jejich památkové obnovy. Seminář pro odborné pracovníky NPÚ

Recenze, bibliografie

 • Petr Freiwillig / Tovární komíny. Pády ikon průmyslového věku
 • Ladislav Zikmund-Lender / Beton, Břasy, Boletice, aneb jak rozpitvat poválečnou architekturu
 • Lukáš M. Vytlačil / Druhé, upravené vydání Zřícenin hradů, zámků a tvrzí v jižních Čechách

Obsah a rejstřík časopisu Zprávy památkové péče, ročník 79, 2019