Ingredere hospes X. Časopis Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Kroměříži za rok 2017

Podrobné informace

Rok vydání:

2017

Místo vydání:

Kroměříž

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

180

ISBN:

978-80-87231-52-4

240 Kč

poslední výtisky

Koupit

240 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Kroměříži

Kroměřížské odborné pracoviště Národního památkového ústavu vydává od roku 2008 každoročně titul Ingredere hospes. Cílem jednotlivých ročníků je zmapovat a představit památkovou péči a vybrané kulturní památky nejen ve Zlínském kraji. Součástí publikace je i kapitola prezentující činnost a aktivity pracoviště.

Obsah:
 • Editorial / Jana Spathová

Historie

 • Figurální motivy ve velehradském lapidáriu / Petr Hudec
 • Tomáš Šturm z Holešova: záhadný sochař a stavitel / Karel Bartošek
 • Úskalí autorské autenticity v barokním umění: nové poznatky o mobiliáři děkanského kostela
 • Nanebevzetí Panny Marie v Holešově / Anna Grossová
 • Stavitel Antonín Fischer z Fryštáku a Holešova. 2. část / Jan Galeta, Martin Šolc

Průzkumy

 • Katalog nalezených stříbrnických puncovních značek. 2. část: okresy Přerov, Uherské Hradiště, Zlín / Anna Grossová
 • Ke stavebnímu vývoji tzv. Tomaštíkova domu v Holešově / Jan Štětina
 • Oplakávání z Vracova: poznámky k restaurování a průzkumu díla / Zdeněk Vácha
 • Neznámé plány k přestavbě zámku v Choryni ze začátku 19. století / Dalibor Janiš

Průzkum a obnova hradu Cimburk u Koryčan

 • Stavebněhistorický průzkum palácové příčky na hradě Cimburk u Koryčan / Jan Štětina
 • K dokumentaci a stavebnímu vývoji nádvorních průčelí paláce hradu Cimburk u Koryčan / Radim Vrla
 • Problematika záchrany hradu Cimburk u Koryčan / David Krämer
 • Statické zajištění hradu Cimburk u Koryčan / David Krämer
 • Nové okno na hradě Cimburk u Koryčan: příspěvek k metodice záchranných prací na památkových objektech s torzální architekturou / Nelly Komendová, Radim Vrla

Varia

 • Stavba Žižkových kasáren v Kroměříži / Petra Nádbělová
 • Hrady v roce 2017: aktuality z prostředí hradních zřícenin / Jan Štětina, Radim Vrla
 • Památník jednoty bratrské v Přerově / Zdeněk Schenk
 • Cena NPÚ Patrimonium pro futuro 2017: nominace za Zlínský kraj / Petra Zelinková
 • Prohlášené kulturní památky ve Zlínském kraji v letech 2006–2016 / Petra Nádbělová

Konference, semináře, akce

 • Letní škola památkové edukace v kroměřížském mikrokosmu / Petr Hudec
 • Konference v Kroměříži o stavebněhistorickém průzkumu: Hrady a tvrze v širších souvislostech / Radim Vrla
 • Buchlovský Sciurus v roce 2017 / Petra Zelinková
 • Přednáškové cykly a akce pro veřejnost v roce 2017 / Petra Zelinková

Vzpomínka na Jana Mikulíka