Loket ve výtvarném umění. Památky a umělci do roku 1945

Podrobné informace

Rok vydání:

2017

Místo vydání:

Loket

Vydavatel:

NPÚ, ÚOP v Lokti

Jazyk:

česky

Počet stran:

251

ISBN:

978-80-906866-0-1

catalog Tištěná verze

615 Kč

skladem

Koupit

Publikace představuje Loket a jeho nejbližší okolí nejen coby malebné město se starobylým hradem, ale i jako region svébytné kultury – místo, v němž v uplynulých staletích žila a svá díla vytvořila řada malířů, sochařů a dalších výtvarných umělců.
Kniha navazuje na publikaci Sokolovsko – umění, památky a umělci do roku 1945 autorů Vladimíra Prokopa a Lukáše Smoly, vydanou v roce 2014. Ta svým rozsahem, byť úctyhodným, neumožňovala v kapitole věnované Lokti a okolí uvést veškeré informace k uměleckým dílům tohoto města. S odstupem několika let navíc přinesla pokračující kulturněhistorická bádání řadu nových poznatků, jež nyní umožňuje v nové samostatné publikaci údaje o Lokti, jeho umělcích a uměleckých artefaktech nejen aktualizovat, ale v řadě případů i rozšířit. Čtenáři se tak nabízí možnost podrobného seznámení nejen s památkami bohatého, dynamického a komplikovaného stavebního vývoje města a s dalšími výtvarnými díly spjatými s Loktem, ale i s řadou mnohdy zapomenutých či polozapomenutých uměleckých osobností, jež v minulých staletích spoluvytvářely kulturní dědictví tohoto místa.
Kniha tak chce zaplnit další bílé místo v našem vnímání kulturních dějin českých zemí, mezeru, jež vznikla přetržením historické paměti v chaosu poválečných let i následným zavržením a odsouzením k zapomnění všeho, co bylo považováno za připomenutí nežádoucí minulosti regionu.