Sleva

Mariánský sloup v Poličce – restaurování. Interdisciplinární restaurátorský průzkum

Podrobné informace

Kategorie:

Památková péče

Rok vydání:

2017

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky, německy

Počet stran:

208

ISBN:

978-80-7480-094-8

catalog Tištěná verze

350 Kč100 Kč

skladem

Koupit

Autoři předkládají první díl publikace o restaurování mariánského sloupu v Poličce, jehož obsahem je popis průběhu první velké etapy restaurování – interdisciplinárních restaurátorských průzkumů, jejich vyhodnocení a využití pro potřeby restaurování.

            Na základě vyhodnocení recentních informací o restaurování kamene a podobných kamenosochařských monumentů v Čechách a okolních zemích, zpracovali Petr Gláser (restaurátor a historik staveb, technologií a materiálů) a Vratislav Nejedlý (historik umění, památkář, teoretik a historik restaurování) koncept a projekt restaurování. Projekt byl ve své podstatě a celkové koncepci restaurátorského zásahu stavěn jako „pilotní projekt“ restaurování kamenosochařské památky velkého rozsahu, s ambicemi optimálního zabezpečení památkových a výtvarných hodnot díla, byť se stále jedná o komerční zakázku, která vzešla z konkurenceschopné nabídky ve veřejné soutěži.

            Čtenáři v knize najdou mnoho informací o morovém sloupu, nechybí uměleckohistorický rozbor a přehled jeho historie s důrazem na prováděné opravy a proměny díla v čase. Autoři dále podrobně popisují práce spojené s přípravou restaurátorského zásahu. Přitom nelze opomenout kapitoly věnované rozboru hodnot díla a obecnému aktualizovanému přehledu památkových hodnot. Velkou část knihy zabírají kapitoly dokumentující provedený interdisciplinární restaurátorský průzkum včetně jeho vyhodnocení a přetvoření do podoby projektu restaurátorského zásahu – restaurátorského záměru. Kniha je doplněná množstvím kvalitních fotografií, unikátních historických snímků, nákresů a dalších příloh.

Monografie vznikla v rámci výzkumného cíle Prezentace výsledků výzkumu a vývoje Národního památkového ústavu, financovaného z institucionální podpory Ministerstva kultury na dlouhodobý koncepční rozvoj (DKRVO).