Staletá Praha 1/2017

Podrobné informace

Kategorie:

Staletá Praha

Rok vydání:

2017

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Počet stran:

172

120 Kč

poslední výtisky

Koupit

120 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Praze

Časopis Staletá Praha je multioborový recenzovaný časopis zaměřený na kulturní dědictví a historický vývoj v Praze, zařazený na seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik v ČR, směřující do vědecké obce i do řad kulturní veřejnosti. Uveřejňuje nové poznatky z pohledu různých historických disciplin související s movitými i nemovitými pražskými památkami. Vychází dvakrát ročně v češtině s cizojazyčnými souhrny. Je vydáván NPÚ, územním odborným pracovištěm v Praze a navazuje na řadu stejnojmenných sborníků, vydávaných pražským památkovým ústavem od roku 1965.
Obsah:

Studie

  • Adéla Klinerová / Chrám sv. Cyrila a Metoděje v Praze-Karlíně. Od prvotní myšlenky k architektonické realizaci. Studium archivních materiálů a dobového tisku spolu s rozborem zachovaných architektonických návrhů Ignáce Ullmanna a Karla Rösnera umožnilo nový pohled na genezi a architektonické řešení karlínského chrámu.
  • Vladislava Říhová, Zuzana Křenková / Pražská mozaikářská dílna Viktora Foerstera. Přehled monumentálních zakázek. Pohled na několik desítek mozaikových realizací pro architekturu, sepulkrální památky i na restaurátorské aktivity pražského mozaikáře Viktora Foerstera se skládá až v poslední době díky podrobnému terénnímu průzkumu a archivním rešerším.
  • Helena Čižinská / Praha v kontextu Beuronské umělecké školy. K výstavám beuronského umění v Německu. Dvě výstavy beuronského umění v Německu, v Limburgu an der Lahn, kde byla prezentována díla z porýnského kláštera benediktinek St. Hildegard, a v arciopatství sv. Martina v Beuronu, kde se diváci mohli seznámit s tvorbou P. Willibrorda Verkadeho, byly příležitostí k objasnění vzájemného uměleckého působení a vztahů s pražskými kláštery Emauzským a sv. Gabriela
  • Kateřina Houšková, Anna Schránilová, Matyáš Kracík / Nemocnice Na Bulovce a Na Homolce. Přínos 80. let 20. století k architektuře pražských nemocničních areálů. Sonda do specifické problematiky zdravotnické architektury na pozadí. komplexního vývoje československých zdravotnických zařízení po roce 1918 představuje trojici nemocničních objektů v dosud neznámé rovině – s důrazem na architektonické a výtvarné řešení, konzultované autory studie s původními tvůrci, architekty i výtvarníky.
  • Petr Uličný / Vyšehrad v době Karla IV. a Václava IV. Neznámá tvář královského hradu v ikonografii z počátku 17. století. Soubor málo známých nebo dosud nepublikovaných vedut Vyšehradu a plán Giovanniho Pieroniho z první třetiny 17. století ukazují tento královský hrad ve zcela novém světle.

Materiálie

  • Veronika Staňková / Novověké kachle s alegorickou výzdobou z Nového Města pražského. Nálezy reliéfních kachlů z archeologického výzkumu v Petrské ulici čp. 1132 a ve Vodičkově čp. 710. 

Sdělení

  • Petr Stančík / Možný odraz architektonického řešení novoměstské kaple Božího Těla a Krve na Picím rohu Václava IV.

Aktuality

  • Čtvrt století zapsání Prahy na Seznam světového dědictví UNESCO
  • In memoriam Ing. Zdeňky Mladé (14. 10. 1962 – 24. 4. 2017)
  • Hospodářské dvory bývalých panství v Čechách (recenze)