Telč v průběhu staletí

Podrobné informace

Rok vydání:

2017

Místo vydání:

Telč

Vydavatel:

NPÚ, ÚOP v Telči

Jazyk:

česky

Počet stran:

152

ISBN:

978-80-906167-4-5

catalog Tištěná verze

350 Kč

skladem

Koupit

350 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Telči

Katalog k výstavě Telč v průběhu staletí.

Cílem autorů výstavy a katalogu je  představit panství Telč, které bylo v průběhu staletí drženo čtyři šlechtickými rody, pány z Hradce, Slavaty z Chlumu a Košumberka, Lichtenstein-Castelcorny a rodem Podstatzky-Lichtenstein, jako fungující organismus. Udržení a provoz honosného rodového sídla bylo velmi nákladnou záležitostí, která musela mít základ v ekonomicky dobře fungujícím hospodářském zázemí každého panství. Pro telčské panství byl klíčový rozvoj rybníkářství a lesního hospodářství. Soustava hospodářských dvorů pak zaručovala stabilitu v systematicky plánované zemědělské produkci. Velmi důležité bylo rovněž zcelování majetku a držav, které postupně k panství přibývaly cílenými a náhodnými nákupy. Katalog rovněž upozorňuje na bohatý fond drobné sakrální architektury v okolí Telče. Nachází se zde množství kapliček, křížových cest, kalvárií, božích muk i obyčejných křížků u cesty. Utváření a modelování krajiny zde probíhalo postupně a v duchu harmonického začlenění drobné architektury a uměleckých prvků do celkové kompozice panství, které bylo po staletí protknuto hlubokou vírou jeho majitelů i obyvatel samotných, a významně ovlivněno i působením jezuitského řádu v Telči. 

Katalog k výstavě Telč v průběhu staletí je jedním z výstupů projektu Kulturní krajina jako prostor pro společenskou reprezentaci a relaxaci vybraných aristokratických rodů v období od 17. do počátku 20. století, jehož výsledky přispěly k detailnějšímu poznání vzniku, vývoje, formy a funkce kulturní krajiny vytvořené na území vybraných aristokratických panství. Projekt,  na kterém pracovaly týmy po celé České republice, si vzal za úkol detailněji poznat a zmapovat  vývoj a funkci kulturní krajiny jako díla promyšlené lidské činnosti na území vybraných  aristokratických panství. 


Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat