V oplatce jsi všecek tajně. Eucharistie v náboženské a vizuální kultuře Českých zemí do roku 1620

Podrobné informace

Kategorie:

Umění

Rok vydání:

2017

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

431

ISBN:

978-80-7480-016-0

catalog Tištěná verze

860 Kč

Rozebráno

Kniha zpracovává souhrnně roli vizuálního umění ve středověkém kultu eucharistie v Českých zemích. Umění a architektura jako média širokého kulturního komplexu, jenž zpřístupňoval mystérium skutečného zpřítomnění Boha ve svátostném chlebu a vínu, dokázaly obrazným jazykem vyjadřovat nepochopitelné paradoxy křesťanského učení, vyvolávat nečekaná spojení a vhledy a vůbec zjevovat, co jinak není zřejmé. V Českých zemích byl vývoj kultu eucharistie zvláště dynamický, neboť do něj záhy vstoupily otázky častého přijímání laiků, přijímání pod obojí a různé nekanonické výklady eucharistie, vedoucí po dvou stoletích (1380–1580) k úplnému zániku všech veřejných forem kultu.

Publikace vznikla za podpory grantu GAČR č. 13-32696S Vizuální kultura v kontextu eucharistické devoce v Českých zemích pozdního středověku.

Autoři textů: (AM) Aleš Mudra,  (HZ) Helena Zápalková, (JB) Jan Beránek, (JH) Jan Hrdina, (JR) Jan Royt, (MO) Michaela Ottová, (MT) Michal Tejček, (OH) Ota Halama, (PK) Petr Kubín, (VB) Vlastimil Brom, (VF) Věra Frolcová

Obsah:

Úvod / AM         

Stručná historie eucharistického dogmatu / PK 

Eucharistie v nejstarších českých pramenech (10.–14. století) / PK         

Patrocinia, procesí, poutě: Eucharistie v kultovní praxi pozdního středověku / JH            

Vzestup a pád eucharistického kultu v české reformaci: Od Milíče z Kroměříže k Bílé hoře / OH  

Geneze eucharistických procesí ve světle recentních etnografických dokladů / VF         

Výtvarná kultura

Sanktuaria

 • Zavádění sanktuarií v písemných pramenech / AM         
 • Podoba, typologie a vývoj sanktuarií / JB            
 • Obrazový a textový element: náměty, média, funkce / AM       
 • V době reformace a po Tridentském koncilu (1540–1620) / AM               
 • Dvě sanktuaria v jednom kostele – důvody, analogie, možnosti / AM   
 • Ostatní výklenky v kostelech v kontextu eucharistické úcty / AM            

Monstrance

 • Funkce, typy, materiál / HZ        
 • Formulace prototypu velké procesní monstrance prostředí pražské svatovítské huti / HZ
 • Velké procesní monstrance pozdní gotiky / HZ
 • Gotické monstrance 17. století / HZ       
 • Ikonografie monstrancí / AM    

Kalichy, eucharistické pyxidy a ciboria / HZ          

Eucharistické alegorie a zázraky / JR

 • Mystický mlýn sv. Pavla               
 • Kristus ve vinném lisu   
 • Studnice života 
 • Eucharistické zázraky a výtvarné umění               

Případové studie

Znojmo

 • Město Znojmo ve středověku / JH        
 • Stavební historie kostela sv. Mikuláše / JB          
 • Kostel sv. Michala / AM               
 • Bratrstva Kristova těla při kostelech sv. Mikuláše a sv. Michala / JH        
 • Eucharistické nádoby ve Znojmě v 15. a 16. století / AM      
 • Stopy eucharisticky orientované devoce v kostele sv. Mikuláše / AM / MO        

Hradec Králové

 • Náboženský život do začátku husitských válek / AM      
 • Eucharistická devoce v době husitské a jagellonské (1419–1526) / AM  
 • Eucharistické nádoby a náčiní / HZ          
 • Kostel sv. Jana Husa a poutě na hory v předreformační době / AM        
 • Zařízení kostela sv. Ducha v jagellonském období / AM                
 • Literátské bratrstvo Božího těla a kult eucharistie v 16. století / AM       

Ústí nad Labem / AM

 • Theoforická procesí       
 • Monstrance       
 • Sanktuarium      
 • Světlo   
 • Graduál               
 • Utrakvisté v Ústí?           
 • Pronikání luterství         

Kadaň

 • Význam a funkce vybavení kláštera Čtrnácti sv. pomocníků v kontextu lobkowiczké nekropole / AM / MO   
 • Eucharistická úcta ve městě Kadani v 15. a 16. století / AM       
 • Exkurs k ikonografii nástěnných maleb v klášterním kostele Čtrnácti sv. pomocníků / AM       
 • Exkurs k ikonografii a funkci nástěnných maleb v ambitu kláštera Čtrnácti sv. pomocníků / AM 

Přílohy / AM / JH / MT / VB / VF 
Zkráceně citovaná literatura
Prameny a zkratky
Seznam vyobrazení
Rejstřík osobní
Rejstřík místní
Summary


Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat