Zprávy památkové péče 3/2016

Podrobné informace

Rok vydání:

2016

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

103

95 Kč

Rozebráno

Obsah:


Editorial

 • Jakub BACHTÍK / 249

In medias res

 • Matěj SPURNÝ: Herci díla zkázy. Demolice starého Mostu a role památkové péče / 251–264

 • Jana ZAJONCOVÁ: Most, moderní sídliště severočeských havířů I: Válečné a poválečné zakládání nového města / 265–275

 • Karel KUČA: A to je ta krásná země… Destrukce osídlení na území České republiky ve druhé polovině 20. století ve středoevropském kontextu / 276–288

 • Jana ZAJONCOVÁ: Most, moderní sídliště severočeských havířů II: Budování a dostavba nového Mostu / 289–298

 • Vít HONYS: Osudy varhan severočeské těžební oblasti / 299–306

 • Jakub BACHTÍK, Kristýna DRÁPALOVÁ: Protireformační krajina barokního Podkrušnohoří / 307–316

 • Jan PACINA, Kamil NOVÁK: Rekonstrukce reliéfu v oblastech s povrchovou těžbou uhlí / 317–325

 • Karel KUČA: Odtajněná reliktní kulturní krajina vojenských újezdů / 326–336

Různé

 • Hana BAŠTÝŘOVÁ, Radovan CHMEL: Nové movité národní kulturní památky / 337–339

 • Radek LUNGA: Staré zdíkovecké zvony / 339–341

 • Pavla HLUŠIČKOVÁ: Europa Nostra 2016 / 342–344

Semináře, konference, akce

 • Miloš MATĚJ, Ulf Ingemar GUSTAFSSON: Ohlédnutí za workshopem k Dolní oblasti Vítkovice / 344–346

 

Více informací najdete na  stránkách Zpráv památkové péče – časopisu státní památkové péče.