Podrobné informace

Kategorie:

Průvodce

Rok vydání:

2023

Místo vydání:

České Budějovice

Jazyk:

česky

Počet stran:

207

ISBN:

978-80-87890-45-5

catalog Tištěná verze

290 Kč

skladem

Koupit

Kladrubský klášter byl založen z vůle panovníka v řídce osídleném pohraničním hvozdu ve 12. století. Jako strategický bod poblíž obchodní tepny tehdejší Evropy, později známé jako Norimberská stezka, se stal jakousi duchovní nárazníkovou zónou. Založení kláštera znamenalo jeden z kroků, kterými se kníže Vladislav I. přihlásil ke skupině rodících se evropských států západokřesťanského okruhu. Události, osobnosti a místa spojená s kladrubským klášterem nereprezentují pouze vnitřní dějiny našeho státu, ale především dějiny evropské. Po mnoho staletí spravovala jeho budovy a pozemky společenství lidí, jejichž působení zasahovalo do nadnárodních sfér, ať už to byl řeholní řád benediktinů, anebo šlechtický rod Windischgrätzů. Historické peripetie 20. století, a zejména jeho druhé poloviny, přinesly dočasnou izolaci od tohoto přirozeného mezinárodního kontextu. Současnost ovšem opět plně umožňuje vnímat kladrubský klášter jako kulturní památku sice lokálně pevně ukotvenou, ale svým významem dalece přesahující hranice českého státu. 

Publikaci lze zakoupit též v pokladně kláštera Kladruby a na pracovišti ÚOP v Plzni (osobní odběr).

Obsah:

Benediktini v Kladrubech / Stručný přehled dějin kláštera 

 • Založení kláštera a jeho první vrcholné období / 12.–14. století 
 • Co je to klášter? 
 • Benediktini – Ordo Sancti Benedicti (O.S.B.) 
 • Středověké pozůstatky kladrubského kláštera 
 • Od krize řeholního života k hospodářské stabilizaci / 15.–17. století 
 • Kladrubští benediktini jako duchovní pastýři 
 • Druhé vrcholné období – doba velkých opatů / 18. století 
 • Kladrubští benediktini jako dobří hospodáři 
 • Klášter bez benediktinů / Konec 18. století – 21. století 

Prohlídkový okruh Klášter / Řeholní život na konci 18. století 

 • Mnišství v době baroka na příkladu P. Kiliána Hronna, O.S.B. 
 • Ambitová chodba / Architektura konventu 
 • Mnišská šatna 
 • Zimní refektář
 • Řehole sv. Benedikta 
 • Mnišské cely / Každodennost v baroku 
 • Vybavení mnišských cel 
 • Fraterie / Původ současného vnímání světa 
 • Robinson Crusoe v klášterní knihovně 
 • Rostliny v kladrubském klášteře 
 • Camera obscura 
 • Noviciát – předsíň, pracovna novicmistra 
 • Svatý Benedikt 
 • Tablo kladrubských opatů 
 • Poslední opati kladrubského kláštera 
 • Nemocniční kaple 
 • Noviciát – učebna 
 • MgA. Pavel Trnka 
 • Rajský dvůr / Klášterní zahrady 
 • Zahrady na plánu ze Sankt Gallen 
 • Rostliny a jejich symbolika 
 • Kostel 
 • Jan Blažej Santini-Aichel 

Windischgrätzové v Kladrubech / Dějiny areálu po zrušení kláštera 


Prohlídkový okruh Zámek / Klášter v rukou šlechty v 19. a 20. století 

 • Rod Windischgrätzů 
 • Erb Windischgrätzů 
 • Eleonora a Alfréd I. / A doba revoluce 1848–1849 
 • Windischgrätzové v rodinném kruhu 
 • Rodová knihovna 
 • Hospodaření Windischgrätzů / Nástupci Alfréda I. 
 • Pivovary v areálu kláštera 

Kladruby „moderní“ / Novodobé dějiny kláštera 

 • Osudy někdejšího kláštera po roce 1945 
 • Zámecký „správce“ Václav Myšák 
 • Obnova areálu a jeho zpřístupnění veřejnosti 

Výběr z literatury


Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat