Středověké venkovské kostely okresu Louny

Výstava nabízí výsledky výzkumu projektu NAKI Proměna středověkého kostela jako symbolu duchovní tradice a identity místa, který probíhal v letech 2018–2022 ve spolupráci NPÚ ÚOP v Ústí n. L. a ÚAPP severozápadních Čech.