Mezinárodní den archeologie

Mezinárodní den archeologie

Mezinárodní den archeologie vznikl aktivitou archeologů ve Spojených státech amerických v roce 2011. V České republice jsme si ho připomněli poprvé už v roce 2014 a Národní památkový ústav se jej účastní pravidelně již od tohoto roku. Každoročně si tento den připomínáme třetí sobotu v říjnu, kulturní a společenské akce pro širokou veřejnost spojené s archeologií však probíhají během celého měsíce října. Archeologové během MDA seznamují veřejnost se smyslem své práce, výzkumnými metodami a prezentují své objevy. Smyslem akce je upozornit na důležitost archeologické části kulturního dědictví naší země a podtrhnout nutnost péče o ni.

Mezinárodní den archeologie a odbor archeologie generálního ředitelství NPÚ v roce 2022:

  • V letošním roce se zúčastníme Mezinárodního dne archeologie, který je pravidelně pořádán v areálu pražského Karolina kolegy z Ústavu pro archeologii FF UK, a to 15. října 2022
    od 10 do 16 hodin
    .
  • Druhou akcí, kterou se připojíme k MDA, bude Odpoledne s památkovou archeologií
    13. 10. 2022 v prostorách sídla odboru archeologie generálního ředitelství NPÚ v Praze.

Odpoledne s památkovou archeologií:

Téma: Archeologické kulturní dědictví v ohrožení. Člověk, krajina a příroda

Program:

16.00 – zahájení přednáškového odpoledne (Jan Pařez, NPÚ GnŘ)

16.10 – Archeologické lokality ohrožené těžbou a zalesňováním v kůrovcových lesích (M. Tomášek / L. Militká, NPÚ GnŘ)

16.30 – Projekt NAKI II. Sudety hlodá kůrovec (Michal Zezula, NPÚ, ÚOP Ostrava)

16.50 – Heuristická mapa NAKI II. Sudety ohlodané kůrovcem (Peter Kováčik, Slezská univerzita v Opavě)

17.10 – Kůrovec v lesích Vysočiny ve vztahu k archeologickému památkovému fondu (Pavel Macků, NPÚ, ÚOP Telč)

17.30 – Kůrovec v lesích jižních Čech ve vztahu k archeologickému památkovému fondu (Jiří Havlice, NPÚ, ÚOP České Budějovice)

17.50 – Příklady výrobních areálů v lesích Šumavy a Novohradských hor (Jan Pařez / Ján Čáni, NPÚ GnŘ)


Na vaši účast se těší archeologové NPÚ

Kontakt: tomasek.martin@npu.cz