Výstava Podoby a příběhy. Portréty renesanční šlechty

Výstava Podoby a příběhy. Portréty renesanční šlechty představuje výběr z dochovaných renesančních portrétů ze sbírek českých a moravských hradů a zámků. Medailonky věnované mnohým slavným rodům přibližují osobnosti české a moravské aristokracie doby renesance, protestantské i katolické a jejich životních příběhy. České a moravské šlechtické rody připomenou heraldické a genealogické památky, archiválie, předměty uměleckého řemesla. Vystavené soubory rozšiřují také vybrané renesanční portréty, které do zámeckých sbírek přinesly aristokratické rody usazené v Čechách a na Moravě v pozdějších staletích.

Výstava představí vzácné portréty pánů z Hradce, Rožmberků, Smiřických, Šliků, Redernů, Lobkowiczů, Žerotínů, Dietrichsteinů a dalších rodin, i několika rodů, které přenesly své starobylé portrétní galerie z ciziny do naší země v pozdějších staletích. Zastoupena budou díla anonymní i díla slavných autorů, Jakoba Seiseneggera, Paola Veronese, Hanse von Aachen či Anthoniho Bayse. Nebude chybět nejstarší portrét legendární Perchty z Rožmberka, vytvořený na přání vzdálených potomků jejího rodu, portrét mladého Petra Voka z Rožmberka či portrét Jáchyma Ondřeje Šlika, popraveného roku 1621 na Staroměstském náměstí.

Součástí výstavy budou také unikátně dochované renesanční textilie a příklady šperků. Například unikátní národní kulturní památka – stříbrná šlikovská mincovní kazeta s vzácnými šlikovskými ražbami mincí z Jáchymova, renesanční náhrdelník ze Svatovítského pokladu či exempláře vonného šperku – pomandru – luxusního doplňku oděvů dam doby renesance. Z archívních památek budou vystaveny proslulé šlikovské listiny vydané za císaře Zikmunda Lucemburského pro Kašpara Šlika, pokutní registra Petra Voka či takzvaná Zlatá kniha černokostelecká s popisem zámku Smiřických. Originály těchto vzácných dokumentů však mohou být vystaveny pouhý měsíc. Na přelomu ledna a února pak budou poprvé v historii vystaveny originály slavných dopisů Perchty z Rožmberka.

Výstava Podoby a příběhy – portréty renesanční šlechty se koná od pátku 13. října 2017 do neděle 4. března 2018 v konírně Šternberského paláce v Praze. Otevřeno je denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin. Vstupné na výstavu je 220 Kč, snížené vstupné pak 120 Kč. Pro děti, mládež do 18 let a studenty do 26 let je vstup zdarma. Po předložení zakoupené vstupenky z výstavy Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský, která se koná ve Valdštejnské jízdárně, je vstup na výstavu za snížené vstupné 150 Kč.

V rámci výstavy je připravena nabídka edukačních aktivit. Tvořivé dílny jsou připraveny pro pedagogy, seniory a rodiny s dětmi. Mateřským, základním a středním školám nabízíme komentované prohlídky pro školy, v jejichž průběhu lektor žákům představí portréty nejen jako umělecká díla, která měla svoji funkci, význam a symboliku, ale především jako doklad každodenního života renesanční šlechty.

Výstavu doprovodí také cyklus přednášekkomentované prohlídky pro veřejnost.

Související akce

Komentované prohlídky výstavy Podoby a příběhy pro školní skupiny

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Pro školy

Konírna Šternberského paláce v Praze

13. 10. 2017 – 4. 3. 2018

Tvořivé dílny k výstavě Podoby a příběhy

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Netradiční prohlídka

Konírna Šternberského paláce v Praze

25. 10. 2017

16.30 – 18.00

Cyklus přednášek k výstavě Podoby a příběhy. Portréty renesanční šlechty

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Vzdělávání

Ateliér Šternberského paláce, Hradčanské náměstí 57/15

9. 11. 2017

16.30

Komentované prohlídky výstavy Podoby a příběhy. Portréty renesanční šlechty

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Výstava

Konírna Šternberského paláce v Praze

4. 1. 2018

11.00 – 12.00