Cyklus přednášek k výstavě Podoby a příběhy. Portréty renesanční šlechty

Vzdělávání

 • Ateliér Šternberského paláce, Hradčanské náměstí 57/15 ()
 • 9. 11. 2017
 • 16.30

 • 23. 11. 2017
 • 16.30

 • 25. 11. 2017
 • 16.30

 • 30. 11. 2017
 • 16.30

 • 7. 12. 2017
 • 16.30

 • 14. 12. 2017
 • 16.30

 • 11. 1. 2018
 • 16.30

 • 13. 1. 2018

 • 18. 1. 2018
 • 16.30

 • 1. 2. 2018
 • 16.30

 • 8. 2. 2018
 • 16.30

 • 15. 2. 2018
 • 16.30

 • 22. 2. 2018
 • 16.30

 • 1. 3. 2018
 • 16.30
 • základní vstupné 80 Kč, snížené 50 Kč, zdarma pro pracovníky NPÚ, NG v Praze a organizací, které zapůjčily exponáty na výstavu 
Pomandr

Výstavu Podoby a příběhy. Portréty renesanční šlechty doprovodí cyklus přednášek. Přednášky se uskuteční vždy ve čtvrtek v ateliéru Šternberského paláce a budou doplněny výkladem k tématu na výstavě.

2017

 • 9. 11. 16.30 David Junek – Rod Hohenemsů pohledem obrazové galerie

Pod patronátem papeže, vybavení rodových sídel, šperky jako znamení prestiže. Rod Hohenemsů z rakouského Vorlarbergu dosáhl své největší slávy v 16. a 17. století. Na své panství se zámkem Bystré nedaleko Poličky přenesli jeho členové roku 1803 rodovou obrazárnu a knihovnu.

 • 23. 11. 16.30 Petra Matějovičová – Renesance a současný šperk

Renesanční kultura a renesanční šperk může být i odrazovým můstkem a srovnávacím materiálem pro nástin rozsahu i obsahové nosnosti šperku současného.

 • 30. 11. 16.30 Milena Hajná – Oděv a životní cyklus šlechtice době renesance

Prosazení nového způsobu odívání souviselo se změnou životního stylu a novými potřebami urozených. Šlechtici již většinou nezískávali své ostruhy v bitvách jako středověcí válečníci, ale jako elegantní a duchaplní dvořané na panovnických dvorech.

 • 7. 12. 16.30 Lenka Vaňková – Renesanční maličkosti

Drobnosti ze světa renesančního člověka, které jej provázely během života: módní doplňky a šperky na renesančních portrétech, proměny úpravy vlasů, vousů nebo make-upu v průběhu renesance. Rituály a etiketa spojené právě s těmito "maličkostmi".

 • 14. 12. 16.30 Vendulka Otavská – Restaurování oděvů Markéty Františky z Dietrichsteina a jejího manžela Václava Viléma Popela z Lobkowicz

Fotodokumentace stavu dochovaných textilních součástí hrobové výbavy z kostela sv. Václava v Mikulově před restaurováním i po něm, doplněná informacemi o textiliích použitých k jejich výrobě a o způsobu provedeného restaurování.

2018

 • 11. 1. 16.30 Eliška Fučíková – Příběh přátelství Kryštofa mladšího z Lobkowicz a malíře Hanse von Aachena

Před čtyřmi sty lety zemřel ve svém domě na Pražském hradě komorní malíř císaře Rudolfa II. Hans von Aachen. Z bohaté malířovy tvorby zůstalo ve sbírkách bývalé císařské rezidence dochováno jen málo.Vítaným obohacením se proto stal v roce 2001 obraz Bakcha a Siléna, malířovo pozdní dílo z roku 1608.

 • 18. 1. 16.30 Blanka Kubíková – Portrét slovy renesančních velmožů a umělců – renesanční malovaná podobizna v dobových písemných pramenech

Renesanční portrét představuje velké mnohovrstevnaté téma dějin umění. Dobové písemnosti soukromého i odborného charakteru přinášejí svědectví o vnímání tohoto výtvarného žánru v době svého vzniku, o motivaci objednávek i o běžné portrétní praxi. Obohacují tak náš pohled na staré portrétní malby, přibližují dávné životní příběhy a také nás nutí zamyslet se nad tím, v čem je dnešní pojetí portrétu blízké tomu raněnovověkému a v čem se naopak odlišuje.

 • 25. 1. 16.30 Ludmila Ourodová – Portrétní miniatury v době renesance

Od 16. století se začíná rozvíjet drobný portrét zobrazující významné osobnosti, tzv. miniatura, definovaná velikostí dlaně, avšak ne větší než dvacet centimetrů. Jednalo se o velice drahé, luxusní předměty, jejichž pořízení si mohl dovolit pouze panovník nebo vysoká aristokracie.

 • 1. 2. 16.30 Eva Lukášová – Portréty slavných mužů, viri illustri, ve vile Paola Giovia u jezera Como zvané Museum

Sbírka portrétů proslulých mužů Paola Giovia se v první polovině 16.století stala vzorem pro portrétní galerie slavných osob v palácových a zámeckých sídlech. Také v českém prostředí jsou dochovány příklady podobizen vycházejících z této dávné inspirace.

 • 8. 2. 16.30 Dana Stehlíková – Řeč šperků a atributů v portrétech rodiny Hohenemsů

V málokterém slohovém období malíři portrétují příslušníky elit tak popisně jako v renesanci a manýrismu. A málokterá česká sbírka má tak početnou kolekci renesančních portrétů jedné rodiny, jakou je galerie tří generací rodiny Hohenemsů v Poličce. Přese všechna bádání si portréty uchovávají svá tajemství dodnes. Bývá naznačeno detailem oděvu, šperku, atributem či gestem ruky.

 • 15. 2. 16.30 Petr Pavelec – O bláznech, peciválech a žhavém ženském pohlaví podle Pokutních register Petra Voka z Rožmberka

Pokutní registra Petra Voka z Rožmberka – svého druhu pamětní knihy, do nichž v letech 1573–1576 zapisovali účastníci bechyňských pijáckých zábav svá vyznání, dojmy a „životní moudrosti“,  jsou dochována v třeboňském archivu.

 • 22. 2. 16.30 Marius Winzeler – Hans Sperber – Posmrtný portrét Melchiora z Redernu

Posmrtný portrét Melchiora z Redernu připomíná jednoho z největších vojevůdců tureckých válek konce 16. století a „nejzářivější hvězdu svého rodu“. (Odborný výklad k dílu na výstavě).

 • 1. 3. 16.30 Alena Nachtmannová – Znám já jeden krásný zámek, aneb nešťastný osud Elišky Smiřické

Eliška Smiřická, členka poslední generace rodu, prožila vášnivou lásku k panskému kováři a krutě za ni zaplatila. Její tragický příběh je nejen látkou k romantickému vyprávění, ale i příkladem osudu renesančních žen, pro něž neexistovala v životě jiná možnost, než se podřídit společenským konvencím.

 

Přednáška a workshop v ateliéru Šternberského paláce spojený s prohlídkou výstavy:

 • sobota 13. 1. 2018 Kateřina Cichrová – Kateřina Melenová – Příběh pomanderu – historie vonného šperku zvaného pomander, prezentace vonných ingrediencí

Workshop trvá od 13.30 do 16.30 a jeho účastníci se dozvědí více o historii vůní, příběhu pomanderu, vonného šperku, který se v renesanci stal exkluzivním doplňkem šlechtického oděvu. Na závěr pak v rámci komentované prohlídky uvidí výstavu. Cena za workshop je 600 Kč. Účast je nutno zarezervovat na e-mailu katerina@melenova.cz.

 

 

 

 

Související akce

Výstava

Výstava Podoby a příběhy. Portréty renesanční šlechty

 • Konírna Šternberského paláce v Praze ()
 • 13. 10. 2017–4. 3. 2018
Pro školy

Komentované prohlídky výstavy Podoby a příběhy pro školní skupiny

 • Konírna Šternberského paláce v Praze ()
 • 13. 10. 2017–4. 3. 2018
Netradiční prohlídka

Tvořivé dílny k výstavě Podoby a příběhy

 • Zrušeno
 • Konírna Šternberského paláce v Praze ()
 • 25. 10. 2017
 • 16.30–18.00