Publikace o archeologii získala ocenění

Tři významné archeologické instituce v ČR ocenily projekt, na kterém se jako spoluautor podílel ředitel plzeňského pracoviště Národního památkového ústavu.

V roce 2019 vyšlo druhé upravené a doplněné vydání publikace Příručka amatérského archeologa aneb Do mrtvých se nekope. Jejím spoluautorem je vedle Jana Hajšmana, Milana Řezáče a Roberta Trnky současný ředitel NPÚ, ÚOP v Plzni, Petr Sokol. Kniha je určena širokému okruhu příznivců archeologie a navazuje na první vydání z roku 2009. Jejím cílem je srozumitelnou a čtivou formou přinést praktický pohled na základní archeologické činnosti a problematiku ochrany archeologického dědictví. Seznamuje čtenáře s prací archeologů a přináší rady a tipy, jak zálibu v archeologii dále rozvíjet.

Tato publikace získala ocenění v letošním ročníku Ceny Karla Absolona „Zlatý mamut“ v kategorii Mimořádná cena. Cena Zlatý mamut, udělovaná za popularizaci archeologie, je společným projektem tří významných institucí působících v oboru archeologie v ČR: Archeologického ústavu Akademie věd České republiky, Brno, v.v.i., Moravského zemského muzea Brno a Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Její snahou je vyzdvihnout projekty přispívající k popularizaci archeologie a je vyhlašována ve čtyřech kategoriích. V kategorii Mimořádná cena je oceňován popularizační projekt za mimořádný přínos v oboru. Cenu udělují statutární zástupci zakládajících institucí jednomu z devíti nejlepších projektů vybraných hodnotící komisí.

Oceněná publikace je určena všem příznivcům archeologie, bez rozdílu hloubky jejich zájmu. Naprostí laici získají základní představu o práci archeologů, pokročilejší zde naleznou rady a tipy, jak zálibu rozvíjet. Srozumitelná a čtivá kniha, psaná s nadhledem, avšak bez rezignace na věcnou správnost, přináší praktický pohled na základní archeologické činnosti a problematiku ochrany archeologického dědictví. Laiky seznamuje s významným segmentem práce archeologů. Snaží se na pravou míru uvádět některé kolující mýty o archeologii a vytvářet prostor pro oboustranně výhodnou spolupráci amatérských zájemců s profesionálními archeology. Druhé vydání navazuje na první vydání z roku 2009 a významnou měrou ho aktualizuje, rozvíjí a doplňuje o další informace i obrazové přílohy.

Ocenění publikace bylo zdůvodněno následujícím hodnocením: „Mimořádně atraktivní počin cílící na širokou skupinu laické veřejnosti. Kvalitně napsaná publikace kultivuje vztahy mezi profesionální a amatérskou archeologií. Kniha má ambice vtáhnout širokou veřejnost do světa archeologie, ale zároveň jejich aktivitám vymezuje jasné hranice.“

 

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo 21. září 2020 v pavilonu Anthropos Moravského zemského muzea v Brně.