Oddělení ekonomiky a provozu

Oddělení má ve své náplni všechny činnosti týkající se mzdové a personální problematiky a ekonomiky pracoviště. Současně zajišťuje provoz budovy a správu informačních technologií.

Oddělení ekonomiky a provozu sleduje plnění provozního rozpočtu a rozpočtů účelových, tzn. plnění v zakázkách DKRVO (Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace), NAKI (Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity), ZAV (záchranné archeologické výzkumy) atd. Zajišťuje nákupy služeb a zboží,  inventarizaci majetku a mzdovou a personální oblast. Součástí činnosti je také provoz budovy i vozového parku a správa informačních technologií pracoviště. Oddělení spolupracuje s externí firmou zajišťující agendu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.  Všechny činnosti probíhají ve spolupráci s generálním ředitelstvím a detašovaným pracovištěm v Ostravě (ekonomické pracoviště NPÚ pro ÚOP).

Ing. Eva Bartůňková

  • vedoucí oddělení
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 377 360 916, 606 666 401
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Plzni
Prešovská 171/7, Plzeň 30100