Omezení úředních hodin a otevírací doby podatelny z důvodu mimořádných opatření

V návaznosti na mimořádná opatření v souvislosti s vyšším rizikem šíření nákazy COVID-19 jsou omezeny úřední hodiny i otevírací doba podatelny Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Plzni. Omezení otevírací doby se týká i knihovny a badatelen, uzavřen je i výstavní prostor v mázhauzu sídla našeho pracoviště.

Vstup do budovy:

  • při vstupu do budovy se řiďte pokyny uvedenými na vývěsce. Svoji návštěvu hlaste na vrátnici a vyčkejte na příchod konkrétního pracovníka NPÚ.

Podatelna:

  • pondělí - pátek od 9 do 11.30 hodin
  • prosíme o upřednostnění listinných podání poštou nebo datovou schránkou

Aktuální úřední hodiny:

  • pondělí a středa od 9 do 14 hodin
  • prosíme o upřednostňování distančních forem konzultací
  • v případě nutnosti osobního jednání je možné setkání realizovat pouze ve vymezené místnosti na pracovišti (konzultační místnost), a to v rámci stanovených úředních hodin na základě předchozího telefonického objednání

Knihovna a badatelny

  • od čtvrtka 22. října 2020 jsou badatelny i knihovna až do odvolání uzavřeny

Výstava v mázhauzu domu U Zlatého slunce:

  • od 12. října 2020 je výstavní síň až do odvolání uzavřena
  • o opětovném otevření bude veřejnost informována na webových stránkách, kde je výstava orientačně k nahlédnutí

Děkujeme za pochopení.