Obnova nejzdobnějšího domu na horažďovickém náměstí (č. p. 19)

Původně barokní dům č. p. 19 na Mírovém náměstí v Horažďovicích byl v roce 1911 nahrazen novostavbou, jež se stala sídlem Okresní záložny hospodářské. Hlavní průčelí domu bylo opatřeno historizující fasádou s bohatou výzdobou. Ve druhé polovině 20. století došlo k odstranění většiny plastických prvků fasády, původní barevná výzdoba byla zakryta tvrdými vápenocementovými omítkami, byl odstraněn středový arkýř a pozměněny okenní otvory včetně výloh v přízemí. Původní okna byla nahrazena typovými výplněmi. Dům není kulturní památkou, ale nachází se na území městské památkové zóny. V roce 2018 se vedení města Horažďovice rozhodlo pro plnohodnotnou obnovu domu, která byla zdařile dokončena v roce 2020.

  • Obnovené průčelí domu čp. 19 v Horažďovicích.

    Obnovené průčelí domu čp. 19 v Horažďovicích.

Pracovníci Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Plzni, provedli rámcový průzkum fasád, který přinesl překvapivé výsledky. Předně to byla skutečnost, že domnělé malby na fasádách byly provedeny technikou sgrafita. Dochované části výzdoby však byly zakryty tvrdými vápenocementovými omítkami. V některých partiích se obě vrstvy relativně snadno oddělily, avšak v drtivé většině byla tvrdá cementová omítka spojená se sgrafity natolik pevně, že separace obou částí vedla k jejich poškození. Proto bylo rozhodnuto o rekonstrukci sgrafit dle nalezených fragmentů, které byly překresleny na pauzovací papír v měřítku 1 : 1. S povděkem kvitujeme rozhodnutí rady města, která vyslovila souhlas s obnovou této zcela unikátní úpravy fasády namísto původně zvažované malované výzdoby.

Náročná byla rovněž obnova plastických prvků. Jedná se o reliéf lva ve štítě a římsy s drobnou modelací zubořezů či perlovců, které jsou postupným nanášením maltové směsi domodelovány do původních tvarů a následně opatřeny štukovou vrstvou. Zcela nově byly provedeny zemědělské atributy na vrcholu štítu, maskarony na klenácích spodních segmentově zaklenutých výkladců, reliéfy včel, čtyřlístků, a to vše podle dochované fotografické dokumentace pocházející patrně z období první republiky či Protektorátu Čechy a Morava. Tehdy byly plasticky zdobené fasády naposledy upravovány, zejména barevnost všech plastických prvků včetně znaku lva, který byl získáním červeného pozadí upraven do podoby menšího státního znaku. Z tohoto řešení se vycházelo při celkové rehabilitaci fasád, stavebních konstrukcí a prvků. Díky kvalitně provedené obnově se dům č. p. 19 stal opět jedním z nejzdobnějších domů horažďovického náměstí. Jeho rekonstrukce byla navržena na cenu Památka roku 2020 v kategorii "velká rekonstrukce".

Stav domu před rekonstrukcí v roce 2018. Pohled na dům po dokončení obnovy.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.