Výstava Loosovy plzeňské interiéry / z fotoarchivu plzeňského pracoviště Národního památkového ústavu

V mázhauzu domu U Zlatého slunce v Plzni, tedy v budově sídla plzeňského pracoviště Národního památkového ústavu, je instalována od 21. září 2020 fotografická výstava s názvem

Loosovy plzeňské interiéry

– z fotoarchivu plzeňského pracoviště Národního památkového ústavu.

Výstava k 150. výročí narození světového architekta A. Loose je volně přístupná každý všední den od 6 do 18 hodin  a bude trvat do 14. listopadu 2020.

 

 

Na fotografické panelové výstavě jsou představeny snímky pořízené plzeňským pracovištěm Národního památkového ústavu od 60. let 20. století do současnosti. Nejstarší snímky vznikly při zpracování podkladů pro zapsání interiérů do seznamu památek v roce 1967 a jedná se o jedinou fotografickou dokumentaci interiérů z této doby. V textové části budou návštěvníci obeznámeni se souvislostmi, které přivedly Loose do Plzně, výčtem zde realizovaných interiérů, Loosovými spolupracovníky, poválečným osudem interiérů a historií jejich památkové ochrany.